Iranian Agriculture News Agency

سمیه حیدریان رییس اداره ترویج مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کیار در جریان بازدید از کشت نخود دیم در اراضی روستای دستنا این شهرستان اظهار داشت :کشت نخود دیم در رقم های عادل و گوکسو در سطح 22 هکتار از کشت های شرکت غدیر دستنا توسط کارشناس پهنه بازدید بعمل آمد.

کشت نخود دیم در سطح 22 هکتار از اراضی کشاورزی دستنا

به گزارش خبرنگار ایانا در استان چهارمحال و بختیاری، سمیه حیدریان گفت :  به علت کمبود بارندگی آبیاری تکمیلی انجام شده است.

همچنین شهین شیروانی کارشناس زراعت این شهرستان تصریح کرد  : در سال گذشته 5 هکتار نخود دیم رقم گوکسو وعادل در اراضی زراعی شرکت غدیر دستنا کشت گردید که عملکرد رقم گوکسو 1600 کیلو در هکتار و رقم عادل 1100 کیلو در هکتار گزارش شد، بهره برداران از تناژ تولیدی رضایت داشتند، همچنین با توجه به افزایش ازت خاک وتاثیر مثبت در عملکرد کشت بعدی (گندم) در سال جاری سطح کشت را افزایش داده وبه 22 هکتار رساندند.

شیروانی افزود :امید است که با کسب چنین تجربه ای توسط بهره برداران بتوانیم کشت نخود مخصوصا محصولات علوفه ای (ماشک علوفه ای، نخود علوفه ای) رادر تناوب با گندم افزایش داده وشاهد نتایج بهتری در عملکردغلات ومحصولات علوفه ای در منطقه باشیم.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید