Iranian Agriculture News Agency

سیاست مشترک کشاورزی (CAP) اروپا در آینده باید محیط زیست، اقتصاد و جامعه را متعادل سازد.

سیاست کشاورزی و محیط زیست اروپا، تعادل مناسب را جستجو می کند

سیاست مشترک کشاورزی (CAP) اروپا در آینده؛ باید محیط زیست، اقتصاد و جامعه را متعادل سازد.

به گزارش سایت یورو اکتیو (EURACTIV) آلمان؛ سیاست مشترک کشاورزی 1 (CAP) اتحادیه اروپا، موضوعی بسیار تفرقه انداز است. در حالی که سیاستگزاران نمی توانند درباره نحوه محاسبه اثر اقدامات منحصر به فرد بر محیط زیست توافق کنند، عناصر اصلی طراحی آن بحث برانگیز است.

به گزارش ایانا از سایت "اگریکالچر این نیوز"، در اغلب موارد، شکاف قابل ملاحظه ای میان تعهد سیاسی اتحادیه اروپا نسبت به کشاورزی پایدار و بوم شناختی و انتقال این ارزش ها به کشورهای عضو اتحادیه وجود دارد.

یکی از مواردی که اکثر ناظران بر آن به توافق رسیده اند، نیاز به اصلاحات فراگیر در سیاست کشاورزی اتحادیه اروپاست تا آنان بتوانند به طور مؤثری با چالش های آینده نظیر تغییرات اقلیمی، حفاظت از آب، کاهش تنوع زیستی و سلامت حیوانات مقابله کنند.

هر سال، 10.8 میلیون نفر از کشاورزان در 174 میلیون هکتار از اراضی زراعی کار می کنند و سرمایه ای حدود 60 میلیارد یورو برای اتحادیه اروپا به دست می آورند. این مبالغ، به منظور حمایت از مسئولیت های زیست محیطی و سیاست کشاورزی پایدار طراحی شده است تا به اجرای اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد 2 (SDGs) کمک و امنیت غذایی اتحادیه اروپا را تضمین کند. همه اینها، بدون تضعیف منابع و یا شیوه های کشاورزی پایدار در کشورهای ثالث است.

واقعیت های موجود، شتاب در کاهش تنوع زیستی؛ افزایش آلودگی نیتراتی در آب های زیرزمینی؛ و نابودی کیفیت خاک است. فشار برای اصلاح جهانی اتحادیه اروپا و سیستم ضعیف هدف گذاری شده پرداخت های مستقیم در حال افزایش است.

افزایش فشار جهت اصلاحات پایدار

کنستانتین کریشر (Konstantin Kreiser) ، رئیس بخش حفاظت از طبیعت جهانی و اتحادیه اروپا در سازمان غیر دولتی حفاظت از طبیعیت و تنوع زیستی آلمان 3 (NABU) ، اظهار داشت:" ما به مرحله بعدی و بزرگ اصلاحات سیاست کشاورزی اروپا نزدیک می شویم. در حال حاضر، اتحادیه اروپا حدود 40 درصد از بودجه خود را برای سیستم های ناپایدار صرف می کند."

وی افزود:"یارانه های امروزی که عمدتاً براساس وسعت مزارع تعیین می شود، به جای تقویت تحول بوم شناختی در کشاورزی از اصل "کمیّت بیش از کیفیت" پشتیبانی می کند."

نابیو، با تأسیس یک صندوق سرمایه گذاری، کمپینی را راه اندازی کرده است که به کشاورزان کمک می کند کسب و کار خود را با محیط زیست سازگارتر کنند. این ان جی او امیدوار است تقاضای تولید محصولات سازگار با محیط زیست را تحریک کند و سبب رشد تجارت عادلانه شود.

اما ان جی او های زیست محیطی تنها محرک های هماهنگی سیاست کشاورزی آینده با مزایای سنجیده شده زیست محیطی نیستند.

اولریک مولر (Ulrike Müller) ، از اعضای حزب لیبرال-دموکرات پارلمان آلمان و گزارشگر اقدام اتحادیه اروپا برای کشاورزی پایدار در کمیته کشاورزی اتحادیه اروپا، گفت:" من فکر نمی کنم که تغذیه جهان، فقط با کشاورزی دقیق امکان پذیر باشد."

وی افزود:"مهمترین موضوع آن است که از تعادل مناسب سه ستون اصلی؛ محیط زیست، اقتصاد و جامعه، اطمینان یابیم. ما کارهای بزرگی در این زمینه پیش رو داریم."

موفقیت سیاست کشاورزی اتحادیه اروپا نباید صرفاً براساس رشد درآمد سنجیده شود؛ معیارهای اجتماعی و در صدر تمامی آنها "حفاظت از محیط زیست" نیز باید در نظر گرفته شود.

رویکرد کشور آلمان

سهم انتشار گازهای ناشی از فعالیت های کشاورزی در آلمان از سال 2009 افزایش یافته است. در سال 2014، شرکت خدمات علمی بوندستاگ (Bundestag) ، مجموع این رقم را 7.33 درصد اعلام کرد که در حال افزایش است.

تمامی احزاب سیاسی مهم وعده دادند که به این رویه رسیدگی کنند و تأثیرات منفی گسترده آن را در بیانیه های خود مرتبط با انتخابات ماه سپتامبر امسال در آلمان بیان کنند.

دو حزب سیاسی آلمان، اتحاد مسیحیان دموکرات و سوشیال (CDU/CSU) ، "ادامه پرداخت های مستقیم" و باور "اولویت برتر بودن کشاورزی در تهیه غذا" را وعده دادند؛ در حالی که حزب سوشیال دموکرات این کشور (SDP) ، به نفع "توقف تدریجی یارانه های فزاینده جهانی تا سال 2026" کناره گیری کرد.

در حالی که حزب کناره گیری کرده خواستار دو برابر شدن پرداخت ها به تعدادی از مشاغل کشاورزی بود؛ حزب سبزهای آلمان، تخصیص مجدد بودجه به بخش کشاورزی را درخواست کرد. حزب لیبرال دموکرات همچنان وضعیت مبهمی دارد و می گوید که پرداخت ها به مؤسسات دولتی با نگاه بحرانی صورت گیرد و حزب راست افراطی نیز، پیشنهادات اساسی در قبال وعده "تقویت کشاورزی روستایی" ارائه نکرد.

در هر صورت، موفقیت سیاست کشاورزی آینده فقط با توانایی آنان در تضمین تولیدات پایدار و طرفدار محیط زیست در تمامی بخش ها سنجیده می شود.

پانوشت:

1. Common Agricultural Policy

2. Sustainable Development Goals

3. Nature And Biodiversity Conservation Union

ترجمه: مهشید جلالیان

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید