Iranian Agriculture News Agency

استراتژی برزیل در حوزه کشاورزی در چارچوب راهکار آی‌اف‌ای‌دی برای سال‌های 2021-2016 (2)

کشور برزیل در حوزه کاهش فقر روستایی، جلوگیری از مهاجرت روستایی و تقویت بخش کشاورزی، برنامه ها و استراتژی های خلاقانه ای را تدوین و اجرا کرده است. این کشور تلاش کرده چالش های اصلی پیش روی بخش روستایی را شناسایی کرده و در امحاء فقر در این بخش به موفقیت های مهمی دست یابد.

تغییرات اصلی در سیاست‌های دولت به سمت کشاورزی خانواده، توسعه ارضی و کاهش فقر می‌شود

کشور برزیل در حوزه کاهش فقر روستایی، جلوگیری از مهاجرت روستایی و تقویت بخش کشاورزی، برنامه ها و استراتژی های خلاقانه ای را تدوین و اجرا کرده است. این کشور تلاش کرده چالش های اصلی پیش روی بخش روستایی را شناسایی کرده و در امحاء فقر در این بخش به موفقیت های مهمی دست یابد. با این همه هنوز جمعیتی حدود ۱۸ میلیون نفر در فقر به سر می برند که دولت این کشور دست به تدوین برنامه های مهمی کرده است.این برنامه به عنوان ادبیات بحث فقرزدایی از حوزه روستایی می تواند برای محققان ایرانی جالب توجه باشد. به همین دلیل برای انتقال تجربه برزیل، ایانا اقدام به ترجمه متون استراتژیک مذکور کرده است که قسمت نخست آن از نظرتان گذشت این ک بخش دوم آن را در زیر می خوانید:

ب) خطرات و مدیریت آن ها

8. راهکار آی اف ای دی برای سال های 2021-2016 تحت تأثیر خطرات زیر خواهد بود:

§ تغییرات در زمینه سیاسی فدرال و ایالت ها منجر به تغییرات اصلی در سیاست های دولت از قبیل جهت گیری به سمت کشاورزی خانواده، توسعه ارضی و کاهش فقر می شود. برای مقابله با این خطر بالقوه، بعد از انتخاب جدید مقامات فدرال و ایالتی، بررسی میان دوره ای 1 COSOP برای نیمه دوم سال 2019 برنامه ریزی شده است. همچنین آی اف ای دی گفت وگوهای سیاسی را تقویت خواهد کرد و با طیف وسیعی از فعالان سیاست های مربوطه مشارکت خواهد داشت.

§ رکود اقتصادی و افت قدرت مالی دولت های فدرال و ایالتی، بودجه برنامه های دولتی مرتبط با آی اف ای دی را کاهش می دهد و بر تخصیص به موقع بودجه های مشابه برای پروژه ها تأثیر می گذارد و سبب تأخیر در اجرای آن ها و شروع پروژه های جدید در قالب یک چرخه جدید می شود. دولت فدرال اقداماتی را برای کاهش هزینه های عمومی و افزایش جمع آوری مالیات انجام داده و احتمال دارد که اقدامات تعدیل ساختاری برای بهبود چشم انداز رشد در بلند مدت را اجرا کند. قابل انتظار است که این زمینه اقتصادی نامطلوب تا سال 2017 حاکم باشد. کاهش این خطر با انتخاب دقیق ایالت هایی است که آی اف ای دی برای پروژه های جدید خود با آنان و مطابق با قوانین وضع شده واجد شرایط بودن از سوی وزارت برنامه ریزی، بودجه و مدیریت مذاکره می کند. آی اف ای دی تلاش می کند با سایر شرکا از جمله بانک توسعه اقتصادی و اجتماعی برزیل 2 (BNDES) و بانک منطقه شمال شرقی 3 (BNB) برای مشارکت در پروژه ها مذاکره کند تا اعتبار اصلی و برنامه های اعطایی را راه اندازی کند.

§ ظرفیت های ضعیف میان دولت های ایالتی علت اصلی تأخیر در امضای قراردادهای وام و سرعت اجرای پروژه هاست. برای رسیدگی به این مشکل، اداره آی اف ای دی در این کشور 4 (ICO) ، نقش اصلی در نظارت بر این فرآیندها و همچنین سرپرستی و پیاده سازی توجهات ویژه و حمایتی در انتخاب کارکنان پروژه ها، تقویت مدیریت مالی، تنظیم کنترل های داخلی مناسب و آماده سازی دستورالعمل های اجرایی و مدیریت مالی را دارد. در حال حاضر برای تمامی پروژه ها سیستم ارزیابی و نظارت 5 ( M&E ) یکپارچه ای به وجود آمده است. مدیریت برنامه، دورنمای برنامه کشور را ارتقاء خواهد داد؛ زیرا در تمامی پروژه ها با مدل های مشابه ای مداخله می کند، در زمینه های سازمانی مشابه اجرا و با موانع مشابهی مواجه می شود و موفق ترین شیوه ها را افزایش می دهد.

§ در نهایت، تقویت همکاری ها و فعالیت های مشارکتی مالی خطرات مربوط به دسترسی به موقع به بودجه و روندهای مختلف تخصیص را به همراه دارد. برای رسیدگی به این مخاطرات، باید شرایط مشخصی از مشارکت شامل جزئیات دقیق درباره فعالیت های تأمین مالی و زمان پرداخت آن، نظارت مشترک و حمایت فنّی ویژه در حین اجرا تعریف شود.

بخش دوم: درس های گذشته و نتایج آن

9. کشور برزیل بزرگترین نمونه عملیات پشتیبانی شده آی اف ای دی در منطقه آمریکای لاتین و کارائیب است. آی اف ای دی از سال 1980 که اولین وام را به این کشور داد، 11 وام را به مبلغ کل 259 میلیون دلار آمریکا در شرایط عادی به آن ها اختصاص داد. عملیات در حال انجام شامل 6 پروژه وام به مبلغ کل 452.9 میلیون دلار است که برای بیش از 250 هزار خانواده پرفایده است. 164.2 میلیون دلار از این مبلغ به صورت وام، 212.4 میلیون دلار از صندوق های همکار دولتی و 76.3 میلیون دلار با مشارکت ذی نفعان تأمین شده است. در این نمونه در حال انجام، 5 پروژه را دولت های ایالتی به عنوان وام گیرندگان اجرا می کنند، در حالی که یک پروژه را دولت فدرال توسط وزارت توسعه کشاورزی 6 (MDA) اجرا می کند. تمامی این پروژه ها در منطقه نیمه خشک شمال شرقی برزیل متمرکز شده است. به علاوه، آی اف ای دی در طول10 سال گذشته 24 فعالیت اعطاشده را در برزیل تأیید کرده است.

10.اداره ارزیابی مستقل آی اف ای دی 7 (IOE) از سال 2007 تا 2015، دو ارزیابی برنامه های کشور 8 (CPEs) و سه ارزیابی پروژه (توسعه جامعه در منطقه ریو گاویائو (Rio Gaviao) ، دام هلدر کامارا (Dam Helder Camara) ، جنت د والور (Gente de valor) ) را برای تشخیص اثرات این پروژه ها بر سرمایه های انسانی و اجتماعی، امنیت غذا و آب، تولید و بهره وری، تقویت نهادی و توانمندسازی انجام داده است.

11. تجریه آی اف ای دی در این کشور چندین درس مهم را به همراه دارد. مناسب ترین راهکارهای آینده عبارتند از:

§ تقویت سازمان های روستایی و ارائه کمک های فنّی مناسب عامل اصلی کمک به فقرای روستایی برای دسترسی به برنامه های عمومی، افزایش ظرفیت شناسایی مشکلات و الویت های آنان و همکاری در سیاست گزاری در سطح محلی است.

§ مشارکت سازمان های جامعه مدنی کیفیت طراحی و اجرای پروژه ها را بهبود می بخشد، در گسترش آن ها سودمند است و شیوه های موفق را افزایش می دهد. در واقع، مشارکت این سازمان ها در کمیته های فرماندهی پروژه ها، فعالیت های مدیریت دانش و فعالیت هایی که هدفش تقویت سازمان های روستایی و نظارت بر کمک های فنّی است اهمیت خاصی دارد.

§ مشارکت در روش های مدیریت پایدار زمین مانند احیای جنگل، تولید کتان و سایر سبزیجات بر اساس روش های ارگانیک و سازگار با محیط زیست و کشاورزی، و مدیریت پایدار زیستگاه کاتینگا 9 (Cattinga) مشکلات زیست محیطی را کاهش می دهد و فرصت های کسب درآمد را برای کشاورزان خانواده فراهم می کند.

§ چشم انداز اراضی، همکاری دولت های شهرداری ها و ایالت ها را در راه اندازی و اجرای فعالیت های پروژه ها آسان می کند و سازمان های ذی نفع و جامعه مدنی را در اجرای پروژه و تصمیم گیری های محلی مشارکت می دهد.

§ دفتر داخل کشور نقش مهمی در حمایت از اجرای به موقع پروژه ها دارد، روابط آی اف ای دی و دولت های فدرال و ایالتی را تقویت می کند، سیستم های ارزیابی و نظارت یکپارچه را اجرا می کند و از فعالیت های مدیریت دانش حمایت می کند.

§ رویکرد برنامه کشور -درمقایسه با تمرکز بر پروژه های فردی- به افزایش اثربخشی و کارآیی بیشتر فعالیت های اصلی پروژه به ویژه در بخش های ارزیابی و نظارت، مدیریت دانش، گفتگوهای سیاسی و حمایت از اجرا و نظارت، منجر می شود.

§ برزیل فرصت های عظیمی برای همکاری با طیف وسیعی از شرکای توسعه ارائه می دهد که هدفشان گروه های جمعیتی مشابه، مداخلات مکمل و یا نمونه های کاری مشابه است و این کار به بسیج مقدار قابل توجهی از منابع و افزایش آنها کمک می کند.

12. ارزیابی برنامه کشور در سال 2015 مجموعه ای از نتیجه گیری ها را به وجود آورد که توافقات حاصله بر سر خطوط راهبردی میان آی اف ای دی و دولت برزیل را پیش می برد.

پانوشت

1. قانون عملی برای حمایت از کارکنان در میان بخش های مختلف ادارات دولتی که توسط اداره کابینه به اجرا در می آید.

2. Brazilian Economic and Social Development Bank

3. Bank of the Northeast

4. IFAD Country Office

5. Monitoring & Evaluation

6. Ministry of Agrarian Development

7. Independent Office of Evaluation

8. Country Programme Evaluations

9. کاتینگا یا جنگل سفید نوعی پوشش بیابانی در منطقه شمال شرق برزیل است.

ترجمه: مهشید جلالیان

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید