Iranian Agriculture News Agency

بخش خصوصی خواستار سرمایه گذاری در بخش کشاورزی شد

درحالی که وزارت کشاورزی رواندا با تمرکز بر منابع حیوانی و طبیعی، روی طرح راهبردی چهارم در جهت ایجاد کشاورزی تحول یافته در کشور کار می کند، مقامات، بخش خصوصی را فراخوانده اند تا کشاورزی را به عنوان یک کسب و کار پرسود مد نظر قرار دهند و برای ایجاد تحول در آن، بیشتر سرمایه گذاری کنند.

رواندا طرح راهبرد چهارم برای تحول در کشاورزی تدوین می کند

درحالی که وزارت کشاورزی رواندا با تمرکز بر منابع حیوانی و طبیعی، روی طرح راهبردی چهارم در جهت ایجاد کشاورزی تحول یافته در کشور کار می کند، مقامات، بخش خصوصی را فراخوانده اند تا کشاورزی را به عنوان یک کسب و کار پرسود مد نظر قرار دهند و برای ایجاد تحول در آن، بیشتر سرمایه گذاری کنند.

به گزارش ایانا از وبسایت نیوتایمز، این مطالب در کیگالی (پایتخت کشور رواندا) در طول جلسه جمع آوری ایده های کاربردی برای استفاده در این طرح راهبردی مطرح شد. این طرح قرار است به عنوان یک طرح کلی در خدمت هدایت سرمایه گذاری عمومی در بخش کشاورزی قرار گیرد.

این مسئله مورد توجه قرار گرفت که بخش کشاورزی که ۸۰ درصد نیروی کار کشور را در استخدام خود دارد، به سختی می تواند رشد کند به ویژه اگر بخش خصوصی در سرمایه گذاری در این حوزه، مشارکت نکند.

برای مثال، براساس مشاهدات مقامات، مکانیزاسیون به طور کلی در کشاورزی هنوز ۱۹ درصد است و بخش خصوصی کار بسیاری کمی برای نوسازی در این بخش انجام داده است.

دکتر اکتاو سمواگا، مدیر کل برنامه ریزی در وزارت کشاورزی و منابع حیوانی بیان کرد: "ما علاقه مندیم که بخش خصوصی مرکزیت داشته باشد؛ کشاورزی باید به عنوان یک تجارت در نظر گرفته شود و نه به عنوان فعالیتی که مردم فقیر به آن دست می زنند بلکه فعالیتی که می تواند ثروت تولید کند. ما می خواهیم که بخش خصوصی فرصت ها را در حوزه کشاورزی ببیند و با ما در نوسازی در این بخش مشارکت کند. مزایای این کار بسیار است، از اشتغال و تولید ثروت گرفته تا تضمین امنیت غذایی در کشور."

سمواگا بیان کرد که بخش خصوصی باید به بخش های مختلف کشاورزی کمک کند، مانند زنجیره ارزش، منابع ورودی، افزایش تولید و فعالیت های پس از تولید مانند پردازش و تبلیغات تجاری.

او بیان کرد: "من فکر می کنم ما در زمینه ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی در جهت ارزشمند دانستن و درک فرصت های موجود در بخش کشاورزی در حال پیشرفت هستیم. سوال هایی که آن ها می پرسند دقیقا سوال هایی هستند که ما در حال تلاش برای پاسخ به آن ها هستیم (در آن طرح راهبردی)؛ مسئله زمین، ترویج کشاورزی ارگانیک و متصل کردن آن به بازارها. ما در حال حاضر افرادی را داریم که می خواهند در این بخش سرمایه گذاری کنند و من فکر می کنم در طول حدود شش سال، این بخش به طور کلی متحول خواهد شد."

در این جلسه، نمایندگان کشاورزی تجاری محلی و کشاورزان از سراسر کشور در مورد موفقیت ها، درس ها و چالش های پنج سال گذشته بحث و پیشنهادات خود را برای اینکه در این طرح راهبردی لحاظ شود ارائه کردند. مشارکت کنندگان هم چنین مناطق کشاورزی کلیدی را از نظر الویت به دولت پیشنهاد کردند تا آن را در نظر گیرد.

ژان کلاد کاییسینگا، دبیر دائمی وزارت کشاورزی و منابع حیوانی گفت: "ما می خواهیم همه ذی نفعان در تنظیم خوب این طرح کمک کنند و در اجرای آن با آگاهی کامل از تمام اجزای کار، مشارکت کنند."

به طور کلی این طرح بر روی جذب و گسترش سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش کشاورزی تمرکز می کند. برای انجام این کار، این طرح راهبردی جدید با هدف پیشبرد بیشتر هدف دولت در دستیابی به رشد سالانه حداقل ۸،۵ درصدی در بخش کشاورزی ایجاد شده است. این طرح راهبردی جدید در دسامبر سال ۲۰۱۷ نهایی واز جون ۲۰۱۸ به کار گرفته خواهد شد.

دوناتین مونگواراربا، مقام عالیرتبه و سرپرست فدراسیون بخش خصوصی می گوید: "فدراسیون بخش خصوصی همواره از سیاست هایی که هدف آن بهبود شرایط کسب و کار در کشور است حمایت کرده است. بنابراین این یک فرصت برای کشاورزان است تا از طریق این گفتگوها بتوانند بر اصلاحات در زمینه کسب و کار در این بخش تاثیر گذارند."

مترجم: بهاران پدرام

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید