Iranian Agriculture News Agency

محمد درویش- فعال محیط زیست / از استان گلستان خبر می‌رسد که شیوه نوینی برای کشت برنج به اجرا درآمده و مراحل آزمایشی خود را باموفقیت به پایان رسانده که در صورت همه‌گیرشدن، هم دستکم میزان مصرف آب را در هرهکتار بین یک‌دوم تا یک‌سوم کاهش می‌دهد - از ۱۸هزارمتر مکعب در هکتار تا ۵هزارمترمکعب در هکتار کاهش گزارش شده است

خشکه کاری برنج، دستاورد محیط زیستی دیگر در کشاورزی ایران!

خشکه کاری برنج، دستاورد محیط زیستی دیگر در کشاورزی ایران!

از استان گلستان خبر می‌رسد که شیوه نوینی برای کشت برنج به اجرا درآمده و مراحل آزمایشی خود را باموفقیت به پایان رسانده که در صورت همه‌گیرشدن، هم دستکم میزان مصرف آب را در هرهکتار بین یک‌دوم تا یک‌سوم کاهش می‌دهد - از ۱۸هزارمتر مکعب در هکتار تا ۵هزارمترمکعب در هکتار کاهش گزارش شده است - و هم هزینه کاشت و کیفیت محصول به طرز چشمگیری بهبود یافته و بیش از پیش صرف اقتصادی می‌یابد. علاوه براین، از میزان علف‌های هرز در سطوح تحت کشت آشکارا کاسته شده و درنتیجه نیاز به عملیات شیمیایی و استفاده از علفکش‌های سمی کاهش می‌یابد که دستاوردی کاملاً محیط‌زیستی محسوب می‌شود. جالب‌تر آنکه در شیوه جدید کشت برنج موسوم به "خشکه‌کاری"، در هر هکتار به جای ۱۲۰ کیلوگرم، فقط ۴۰ کیلوگرم بذر مصرف می‌شود.

درحقیقت اگر برنج از این پس با روش خشکه‌کاری به جای روش‌های سنتی و غرقابی کشت شود، به راحتی نیاز آبی برنج تا حد دانه سویا کاهش یافته و می‌تواند جایگزین شود.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید