Iranian Agriculture News Agency

طی حکمی، زهرا آدبش به سمت معاونت امور جنگلکاری و احیاء منصوب شد. این نخستین باری است که از یک زن در پست‌های سازمان جنگل‌ها استفاده می‌شود. برای حضور بانوان در رشته جنگلداری و تحصیل در این رشته، در دهه 60 تا اوایل دهه هفتاد محدودیت‌هایی وجود داشت.

انتصاب یک زن در سازمان جنگل‌ها

طی حکمی، زهرا آدبش به سمت معاونت امور جنگلکاری و احیاء منصوب شد.

به گزارش خبرنگار ایانا، طی حکمی از سوی کورش خلعتبری لیماکی مدیر کل دفتر جنگل‌کاری، پارک‌ها و ذخیره‌گاه‌های جنگلی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، زهرا آدبش به سمت معاونت امور جنگلکاری و احیای این دفتر منصوب شد.

این نخستین باری است که از یک زن در پست‌های سازمان جنگل‌ها استفاده می‌شود. برای حضور بانوان در رشته جنگلداری و تحصیل در این رشته، در دهه 60 تا اوایل دهه هفتاد محدودیت‌هایی وجود داشت. با رفع این محدودیت‌ها برای حضور بانوان در این رشته، جمعیت زیادی زنان وارد این رشته شدند اما پس از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه امکان ورود آنها به سازمان تخصصی مربوطه، به بهانه‌های مختلف از جمله عدم توانایی جسمی برای حضور در جنگل فراهم نبود.

طی یک دهه گذشته، با افزایش جمعیت زنان دانش آموخته رشته جنگل و کاهش نیروی کار مرد، محدودیت جذب نیروهای زن دانش این رشته نیز برداشته شد و سر انجام بعد از رفع محدودیت‌های استخدامی، این نخستین بار است که از یک زن برای تصدی یکی از پست‌های تخصصی سازمان جنگل‌ها استفاده می‌شود.

شنیده‌ها حاکی است رایزنی‌های لازم برای اشتغال بانوان در کسوت جنگلدار نیز انجام شده و به زودی از زنان در حوزه حفاظت جنگل نیز استفاده خواهد شد.

L


انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید