Iranian Agriculture News Agency

معاون امور جنگل سازمان جنگل‌ها به نیروهای حفاظتی طرح‌های جنگلداری اطمینان داد که بیکار نخواهند شد.وی افزود: بر اساس قوانین کشوری، سازمان جنگل‌ها ناگزیر به رعایت ضریب استخدامی است. اگر نیروهای قرقبان در بدنه دولت استخدام شوند، ضریب استخدامی بالا رفته و امکان جذب نیروهای متخصص وجود نخواهد داشت.

قرقبان‌ها بیکار نمی‌شوند

معاون امور جنگل سازمان جنگل‌ها به نیروهای حفاظتی طرح‌های جنگلداری اطمینان داد که بیکار نخواهند شد.

عباسعلی نوبخت معاون امور جنگل سازمان جنگل‌ها در گفتگو با خبرنگار ایانا به منظور روشن شدن مفاد بندهای نامه‌ای که در پاسخ به درخواست‌های قرقبانان ارسال کرده بود، توضیحاتی ارائه کرد.

به گفته نوبخت عدم امکان جذب نیروهای قرقبان در ساختار دولت، به این مفهوم نیست که این پرسنل زحمت‌کش بیکار می‌شوند.

وی افزود: بر اساس قوانین کشوری، سازمان جنگل‌ها ناگزیر به رعایت ضریب استخدامی است. اگر نیروهای قرقبان در بدنه دولت استخدام شوند، ضریب استخدامی بالا رفته و امکان جذب نیروهای متخصص وجود نخواهد داشت.

معاون امور جنگل سازمان جنگل‌ها بیان کرد: ما مجبوریم ساز و کاری برای قرقبان‌ها در نظر بگیریم که در هر قالبی که طرح‌ها قرار است مدیریت شود، از آنها در داخل طرح‌ها استفاده شود.

وی تاکید کرد: به این ترتیب نیروهای قرقبان بیکار نخواهند شد./

L-960217-03

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید