Iranian Agriculture News Agency

شصت وچهارمین نشست شورای مدیران معاونت آب وخاک درکرج برگزار شد.

برگزاری شصت و چهارمین نشست شورای مدیران معاونت آب وخاک در کرج

به گزارش ایانا و به نقل از معاونت آب  و خاک وزارت جهاد کشاورزی، در این نشست که روز چهارشنبه ۹ تیرماه در سالن جلسات معاونت آب و خاک در کرج برگزارشد ، علیمراد اکبری معاون آب وخاک وزارت جهاد کشاورزی با گرامیداشت هفتم تیر ویاد وخاطره شهید بهشتی ویاران صدیقش در خصوص افتتاح طرحهای آب وخاک توسط ریاست محترم جمهوری در تیرماه جاری گفت: ۶۶ هزارهکتار ازطرحهای آب وخاک سراسر کشور درحوزه طرح جامع شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی غرب و شمال غرب کشور ،طرح سامانه های نوین آبیاری وسایر طرحهای آب وخاک درسراسر کشور با حضور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور درتیرماه جاری افتتاح وبه بهره برداری می رسد.

اکبری گفت: طرح تعیین  آب مصرفی یا کاربردی ۳۵ محصول کشاورزی که توسط موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی وبا نظارت معاونت آب و خاک انجام شده است نیزدراین مراسم گزارش داده خواهد شد. 

معاون آب وخاک وزارت جهاد کشاورزی بعد از ارائه گزارش آب مصرفی هندوانه دراین نشست افزود: مسائل مربوط به میزان آب مصرفی هندوانه که به عنوان یک محصول پرآب در محافل مختلف مطرح میشود بعد از بررسی های میدانی مشخص شد، میزان آب مصرفی این محصول در کشور حدود ۴۷۰۰ متر مکعب در هکتار است که باید از طریق رسانه ها به اطلاع عموم مخاطبین رسانده شود. 

اکبری در خصوص مستند سازی طرحهای بزرگ آب و خاک درکشور گفت: مستند سازی کلان طرحهای آب وخاک باید با هدف و رویکرد وقایع نگاری، مستند سازی فنی و مرجعی برای آیندگان انجام شود.

این مقام مسئول گفت: درطرح ۵۵۰ هزارهکتاری خوزستان وایلام بیش از ۹۰ درصد ماشین آلاتی که در طرح فعال بودند، توسط مهندسین و متخصصین داخلی ساخته شدند که قابل رقابت با مشابه خارجی خود بودند.  

وی گفت:براساس بخشنامه معاون اول رئیس جمهور مبنی برمستند سازی طرحهای زیربنایی در کشور،ضرورت دارد مستند سازی طرحهای آب وخاک دراولویت قرارگیرد‌.

 برپایه این گزارش درشصت وچهارمین  نشست شورای مدیران معاونت آب وخاک گزارش آب مصرفی هندوانه درکشور و مستند سازی طرح ۵۵۰ هزارهکتاری خوزستان وایلام ارائه شد. 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید