Iranian Agriculture News Agency

از سوی وزارت جهاد کشاورزی ارائه شد:

با عنایت به آسیب شناسی و تجربیات اجرای قانون حفظ کاربری اراضی و باغ ها در دو دهه اخیر، وزارت جهاد کشاورزی لایحه اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها را به هیات دولت ارائه کرده است.

لایحه «اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها»

به گزارش ایانا به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» با عنایت به آسیب شناسی و تجربیات اجرای قانون حفظ کاربری اراضی و باغ ها در دو دهه اخیر و بر اساس شناسایی تنگناهای حفظ کاربری اراضی کشاورزی، تجارب جهانی، واقعیات امروز جامعه، اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها امری ضروری به نظر می رسد.

در همین راستا وزارت جهاد کشاورزی لایحه پیشنهادی اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها را تدوین و جهت سیر مراحل بررسی، تصمیم گیری و تصویب به هیئت دولت ارائه نموده است.

حمایت از تولید و برنامه های اقتصاد مقاومتی، تسهیل در فرآیند صدور مجوزها، وضع مقررات روشن در رسیدگی های قضایی، جلوگیری از تغییر کاربری بی رویه اراضی کشاورزی و باغ ها به ویژه در خارج از محدوده و حریم شهرها، تعیین ضمانت اجرایی موثر و بازدارنده و توانمندسازی دستگاه های مسئول در امر حمایت از اقتصاد کشاورزی، از دیگر اهداف تدوین این لایحه به شمار می رود.

گفتنی است، این لایحه مراحل بررسی خود را در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت طی می کند.

downlod
 
 
 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید