Iranian Agriculture News Agency

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی از قلع و قمع46 مورد ساخت و ساز غیرمجاز طی فروردین ماه ۹۹ به مساحت4607 متر مربع در اراضی زراعی و باغها در این استان خبر داد.

قلع و قمع46 مورد ساخت وساز غیر مجاز در اراضی زراعی و باغ های استان مرکزی

به گزارش خبرنگار ایانا در استان مرکزی ، مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان  مرکزی از قلع و قمع46 مورد ساخت و ساز غیرمجاز طی فروردین ماه ۹۹ به مساحت4607  متر مربع در اراضی زراعی و باغها در این استان خبر داد.

ابراهیمی با اعلام این خبر افزود: در راستای حفظ و صیانت از اراضی زراعی و باغ ها و همچنین جلوگیری از تغییر کاربریهای غیر مجاز؛ به استناد تبصره ۲ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی قلع و قمع گردید و اراضی مجددا به چرخه تولید بازگشت.

وی سپس به اقدامات امور اراضی در حفظ و صیانت از اراضی کشاورزی پرداخت و خاطرنشان کرد؛ طی یک ماه اخیر120 مورد اخطار توقف ساخت وساز غیرمجاز45  مورد طرح دعوا باستناد قانون حفظ کاربری داشته‌ایم.                                  

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید