Iranian Agriculture News Agency

تعهد "نستله" در راستای ارج نهادن به محیط زیست؛

ارایه بسته بندی هایی در راستای جلوگیری از ایجاد زباله های مواد غذایی، همراه با تضمین استانداردهای با کیفیت و اطلاع رسانی به مصرف کنندگان از تعهدات نستله به شمار می رود. این در حالی است که بسته بندی مورد استفاده، بازیافت و به منظور استفاده مجدد ارائه می شود.


ارایه بسته بندی هایی در راستای جلوگیری از ایجاد زباله های مواد غذایی، همراه با تضمین استانداردهای با کیفیت و اطلاع رسانی به مصرف کنندگان از تعهدات نستله به شمار می رود. این در حالی است که بسته بندی مورد استفاده، بازیافت و به منظور استفاده مجدد ارائه می شود.

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) از " nestle "، در حالی ارایه بسته بندی در راستای جلوگیری از ایجاد زباله های مواد غذایی، همراه با تضمین استانداردهای با کیفیت و اطلاع رسانی به مصرف کنندگان از تعهدات نستله به شمار می رود که بخش بزرگی از تمرکز نستله بر بهبود مدیریت زباله های بسته بندی و جلوگیری از زباله های دریایی است. همچنین ارزیابی های چرخه عمر نشان می دهد که عملکرد زیست محیطی بسته بندی این شرکت بهبود یافته است.

بنا به ادعای نستله، این شرکت از حداقل بسته بندی استفاده می کند. در عین حال از طریق فرآیند طراحی اکولوژیکی، تقریبا به هدف بهینه سازی بسته بندی رسیده است: به طوری که در سال 2016، از میزان بسته بندی 22 525 تن کاسته شده، که معادل صرفه جویی 43.3 میلیون فرانک سوئیس است. درحالی که هدف شرکت در زمینه بسته بندی از سال 2017 تا 2020 تنظیم شده و گسترش یافته است.

این شرکت متعهد است، همچنان به بهبود بسته بندی با خط مشی حفظ محیط زیست پایدار ادامه دهد و این کار نه تنها از طریق کاهش مواد، بلکه با استفاده از مواد نوآورانه یا راه حل های بسته بندی، برای بهبود عملکرد بسته بندی و حمل و نقل انجام می شود.

در حال حاضر، 34.9 درصد از مواد بسته بندی مورد استفاده، از مواد تجدیدپذیر ساخته شده است. از آنجایی که
زمانی زیرساخت مناسب مدیریت زباله وجود داشته باشد، می توان مواد زائد را بازیافت کرد؛ بنابراین هدف نستله، تمرکز بر ایجاد این زیرساخت، بهره بردن از ابتکاراتی است که باعث بهبود مدیریت زباله های بسته بندی می شود و در نهایت به جلوگیری از زباله های دریایی کمک می کند.

این شرکت، همچنین به دنبال حمایت از طرح هایی است که پلاستیک ها و ورقه ها را بازیافت می کنند، به ویژه برای جلوگیری از آلودگی زیستگاه های طبیعی مانند اقیانوس ها. همچنین از طریق بسته بندی در بازیافت پلاستیک ها و سایر مواد درگیر می شود.

اهداف تا سال 2020

تا سال 2017: به طور منظم تجزیه و تحلیل و بهینه سازی بسته بندی های را ادامه داده به طوری که از 2015 تا 2017 از استفاده حداقل 100،000 تن مواد بسته بندی اجتناب می شود.

تا سال 2020: با ادامه تجزیه و تحلیل سیستماتیک و بهینه سازی نمونه کارهای بسته بندی ، از حداقل 140،000 تن مواد بسته بندی از 2015 تا 2020 اجتناب می شود.

همچنین تا سال 2020: همراه با ذی نفعان مرتبط با مدیریت زباله های بسته بندی و پسماندهای دریایی، 10 بازار مربوطه را در اختیار خواهد داشت.


ترجمه: فرحناز سپهری

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید