Iranian Agriculture News Agency

باز کردن قفل مکانیزاسیون کشاورزی در سومالی

مکانیزاسیون کشاورزی به معنای استفاده از منابع مختلف، بهبود ابزار و تجهیزات مزرعه به منظور افزایش بهره وری و تولید با کمترین هزینه تولید است. مکانیزاسیون کشاورزی از طریق سیستم های پیشرفته در زمینه آماده سازی زمین، کاشت، آبیاری، از بین بردن علف هرز، کود دهی و آفت کش ها به خوبی شناخته شده است. در حالی که در سومالی کشاورزان بیشتر بر ابزار های دستی تکیه دارند اما اکنون دریافته اند که برای بهبود بازده باید به سمت مکانیزاسیون بروند.

مکانیزاسیون کشاورزی به کمک کشاورزی سومالی می آید

مکانیزاسیون کشاورزی به معنای استفاده از منابع مختلف، بهبود ابزار و تجهیزات مزرعه به منظور افزایش بهره وری و تولید با کمترین هزینه تولید است. مکانیزاسیون کشاورزی از طریق سیستم های پیشرفته در زمینه آماده سازی زمین، کاشت، آبیاری، از بین بردن علف هرز، کود دهی و آفت کش ها به خوبی شناخته شده است. در حالی که در سومالی کشاورزان بیشتر بر ابزار های دستی تکیه دارند اما اکنون دریافته اند که برای بهبود بازده باید به سمت مکانیزاسیون بروند.

به گزارش ایانا از سایت " satg "، سیستم تولید کشاورزی در سومالی بر اساس سیستم سنتی است که به طور عمده به ابزارهای سنتی محلی به نام یامبو و کاواو، به منظور آماده سازی زمین، کاشت و از بین بردن علف های هرز و ساخت سازه های آبیاری در مزرعه متکی است.

همچنین برای اکثر کشاورزان کوچک، این تنها ابزار موجود است. در حالی که این ابزار تنها نیازهای معیشت خانوار، را تامین می کند ولی نیاز کشور به امنیت غذایی و تقاضای افزایش تولید کشاورزی را پوشش نمی دهد. بنابراین به منظور دستیابی به نیاز کشور برای غذا، ماشین آلات کشاورزی پیشرفته تر با توجه به شرایط باید به کار گرفته شوند.

بر اساس برآورد فائو در سال 2016، مشخص شد، سطح تولید غلات (ذرت و سورگوم) در سومالی تنها نیمی از نیاز کشور را پوشش می داد که این مسئله به دلیل تولید ناچیز در واحد سطح (یک تن در هکتار برای ذرت و 0.3 تن در هکتار برای سورگوم) و تخریب زمین های کشاورزی بوده است، چراکه بیشتر کشاورزان برای یافتن فرصت های بهتر به شهرهای بزرگ مهاجرت می کنند.

این درحالی است که به منظور تامین کسری غلات در کشور ، واردات مواد غذایی توسط تجار سومالی و یا به شکل کمک های غذایی انجام می شود. به طوری که این یک کسب و کار پرهزینه محسوب می شود، که باعث هدررفتن ارز کشور و کاهش تولید محلی و دلسرد شدن کشاورزان می شود.

در سال های اخیر، عمل شخم با استفاده از تراکتورها همراه با نصب دیسک شخم زن، به یک روند مشترک توسط اکثر جوامع کشاورزی در سراسر کشور درآمده است. همچنین تراکتورهای مدل های مختلف از طریق خرید مستقیم یا به صورت اهدایی از سوی سازمان های توسعه ای در سومالی وارد کشور می شوند. البته آنچه مهم است آن که تراکتور به تنهایی مشکل را حل نمی کند. چراکه قطعات مختلفی که توسط تراکتور به کار گرفته می شود مهم تر از خود تراکتور هستند.

که این شامل دیسک های هارو، گاوآهن چیزل برای حداقل خاکورزی و همچنین دستگاه های کاشت، کود پاش، کولتیواتور، سمپاش، و دروگر می شود. این تجهیزات به کشاورزان اجازه می دهد تا هزینه های تولید خود را به حداقل رسانده، در حالی که تولید خود را افزایش می دهند.

در همین راستا SATG (1)، با مشارکت برخی از کشاورزان در افغوی (شهری در سومالی)، به ابتکار عمل دست زده تا پتانسیل استفاده از قطعات مختلف تراکتور را برای تولید صنعتی در مقیاس بزرگ نشان دهد. در این باره می توان به برخی از این موارد همچون برش چمن، بلرس، دستگاه کاشت ذرت، دستگاه های کودپاش و کولتیواتورها اشاره کرد.

کشاورزان تجاری شاهد بوده اند که کاشت ذرت و کاربرد کود در یک عملیات و در یک دوره کوتاه مدت می تواند همزمان انجام شود. SATG معتقد است که معرفی فناوری مکانیزاسیون کشاورزی هزینه های نیروی کار را کاهش می دهد، در حالی که تولید کشاورزی را در سومالی افزایش می دهد.

ترجمه: فرحناز سپهری

پی نوشت:

1- SATG ( (Somali Agricultural Technical Group : یک انجمن غیر انتفاعی ثبت شده توسط متخصصان و دوستداران کشور سومالی است که به بازسازی سومالی و میراث کشاورزی خود کمک می کند. SATG برای ارائه راه حل های پایدار برای رشد خانگی به منظور کاهش کمبود مواد غذایی که ناشی از درگیری و عدم سیاست گزاری کشاورزی و مواد غذایی است، ایجاد شد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید