Iranian Agriculture News Agency

کنترل عوامل خسارت زای گیاهی یکی از اقدامات موثر و ضروری در این مقطع از سال در سطح محصولات زراعی است

کنترل عوامل خسارت زای گیاهی یکی از اقدامات موثر و ضروری در این مقطع از سال در سطح محصولات زراعی است

به گزارش خبرنگار ایانا در استان لرستان، در راستای کنترل عوامل خسارت زای گیاهی ؛ مبارزه علیه علفهای هرز ، عوامل بیماری زای گیاهی و علیه سن گندم در سطح ۲۵۸ هزار هکتار انجام شده است.

کنترل عوامل خسارت زای گیاهی یکی از اقدامات موثر و ضروری در این مقطع از سال در سطح محصولات زراعی است.پیش بینی می شود از سطح ۲۳۷ هزار هکتار گندم کشت شده آبی و دیم بالغ بر ۳۵۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز از کشاورزان استان لرستان خریداری شود.

 "عبدالرضا بازدار" با اعلام این خبر افزود در کنترل عوامل خسارت زای گیاهی یکی از اقدامات موثر و ضروری در این مقطع از سال در سطح محصولات زراعی است  و تقاضای ما از کشاورزان این است که ضمن مشارکت فعال در مبارزه با عوامل خسارت زای گیاهی با مجموعه همکاران ما در سازمان جهاد کشاورزی ، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها و مراکز خدمات در جهت مبارزه با عوامل خسارت زای گیاهی همکاری کنند.

وی گفت : با اینکه بارندگی‌های مناسب در فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری ظرفیت مناسبی برای افزایش تولید محصولات کشاورزی است اما از طرفی افزایش رطوبت در مزارع باعث توسعه بیماری‌های برگی به خصوص در مزارع گندم می شود و تقاضای ما از کشاورزان این است که با همکاران ما در جهاد کشاورزی شهرستان ها همراه و هماهنگ باشند و نسبت به مبارزه با زنگ زرد گندم اقدام کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان ادامه داد زنگ زرد گندم با اینکه نمودی در مزرعه ندارد ولی خسارات اقتصادی این بیماری و کاهش عملکرد در مزارع گندم بسیار زیاد خواهد بود بنابراین همکاران ما آمادگی کامل دارند سم و دستگاه‌های سمپاش را در اختیار کشاورزان قرار داده تا نسبت به مبارزه با بیماری برگی مزارع خود اقدام نمایند.

وی در پایان گفت مقدار ۱۹۳ هزار هکتار گندم دیم ،  ۴۴ هزار هکتار گندم آبی ، بالغ بر۱۱۰ هزار هکتارجو دیم و حدود ۶ هزار هکتار جو آبی در سطح استان لرستان کشت شده است و پیش‌بینی می‌شود از مقدار ۲۳۷ هزار هکتار گندم دیم و آبی کشت شده  بیش از ۳۵۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز از کشاورزان  خریداری شود.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید