Iranian Agriculture News Agency
شناسایی ۲۷۳ هزار هکتار اراضی برای احداث شهرک‌های گلخانه‌ای در کشور

مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی کشور گفت: ۲۷۳ هزار هکتار  اراضی برای احداث توسعه شهرک‌های گلخانه‌ای در کشور دیده شده که سهم لرستان ۳۸۰۰ هکتار است.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان، مهندس علی اشرف منصوری اظهارکرد: همه ارکان استان در توسعه شهرک‌های گلخانه‌ای همراه بودند و قدم های خوبی برداشتند.

وی افزود: در بحث گیاهان دارویی، ایجاد زیرساخت‎ها و احداث گلخانه‌ها باید زمان را کوتاه کنیم چراکه فرصتی برای هدر دادن در مجموعه استان‌ها و مرکز نداریم.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی کشور بیان کرد: توسعه بخش کشاورزی در بحث گیاهان دارویی، آبزی پروری، دام و طیور  و احداث گلخانه‌ها در گرو ایجاد شهرک‌های کشاورزی است و برنامه‌های مستمری در این راستا نیز در حال انجام است.

منصوری با بیان اینکه با مطالعات انجام شده عرصه‌های جدیدی شناسایی و  مطالعات گسترده‌ای در سطح کشور برای استعداد یابی و آمایش اراضی انجام شده است، ادامه داد: در این مطالعات انجام شده ۲۷۳ هزار هکتار مناسب احداث توسعه شهرک‌های گلخانه‌ای دیدند که سهم لرستان ۳۸۰۰ هکتار است.

وی گفت: لرستان به لحاظ اقلیم، با وجود منابع آبی پایدار، جا برای توسعه در بخش کشاورزی دارد و نیاز است کمک شود تا ایجاد شهرک‌های گلخانه‎ای با سرعت بیشتری به انجام برسد.

منصوری با اشاره به اینکه محدودیت برای تولید در فضای گلخانه در هیچ عرصه‌ای نداریم ، با تاکید بر اینکه برای توسعه در استان ممانعت ایجاد نشود، عنوان کرد:  اگر اراضی به افراد داده شد و کار انجام نداد می‌توان فرد را یک طرفه خلع ید شود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی کشور اضافه کرد: چنانچه فردی به تعهدات خود عمل کند و انحراف نداشته باشد می‌توان مالکیت را به او واگذار کرد و تشخیص واگذاری به افراد برعهده رئیس سازمان جهاد کشاورزی است.

منصوری افزود: اشتغال پیش بینی شده در گلخانه‌های کشاورزی در هر هکتار به صورت مستقیم و غیر مستقیم ۲۰ نفر است.

وی گفت: برای ۳۶۰ هکتار استان اگر ۷۰ درصد زمین گلخانه‌ای در نظر بگیریم ۶۰۰۰ اشتغال مستقیم و غیر مستقیم به دنبال دارد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی کشور با اشاره به اینکه  میزان اعتبار مورد نیاز برای هر هکتار در راستای ایجاد زیرساخت ۱۰۰ میلیون تومان برآورد شده است، یادآور شد: برای احداث گلخانه چون دامنه آن زیاد است  از سه تا ۲۰ میلیارد تومان به ازای هر هکتار گلخانه داشته باشید.

منصوری افزود: در مجموع ۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری شهرک‌های گلخانه‌ای در احداث استان است.

وی بیان کرد: این مجموعه شهرک گلخانه‌ای ازنا باید ظرف شش ماه به انجام برسد.   

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید