Iranian Agriculture News Agency

رئیس اداره مکانیزاسیون کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین :

رئیس اداره مکانیزاسیون کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت : امسال 600 کمباین عملیات برداشت غلات از مزارع کشاورزی استان را انجام می دهند .

600 کمباین برداتش غلات در مزارع کشاورزی استان  انجام می دهند

به گزارش خبرنگار ایانا در  استان قزوین موسی بابایی کیا با بیان این مطلب افزود : ازاین تعداد کمباین 500 کمباین مهاجر و 100 کمباین بومی است.

وی اظهار کرد: با هدف کاهش ضایعات و جلوگیری و همچنین پایین آوردن درصد ریزش کمباین ها  نظارت بر برداشت غلات و معاینه فنی کمباین ها توسط کارشناسان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی زیر نظر کارشناسان فنی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین انجام  شده است .

رئیس اداره مکانیزاسیون کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در ادامه گفت: با توجه به آغاز زمان برداشت محصولات پاییزه غلات و کلزا در سطح استان ؛ لزوم  نظارت دقیق بر امر برداشت و کاهش ضایعات و ریزش کمباین در حین برداشت ضروری است .

بابایی کیا افزود : به منظور افزایش تولید محصول و تسهیل در امر برداشت: اقداماتی در زمینه واگذاری نظارت بر امر برداشت و فعالیت کمباین ها انجام و بازدیدهای فنی و کارشناسی به ناظران باتجربه سازمان نظام مهندسی  کشاورزی و منابع طبیعی داده شده است .

وی ؛ آموزش تئوری و علمی به ناظران ، تشکیل اکیپهای نظارت بر امر برداشت در سطح شهرستانها و مراکز خدمات جهاد کشاورزی و انجام بازدیدهای مزرعه ای ، معرفی کارشناسان معین مکانیزاسیون استانی برای هر شهرستان ، تعیین درخواست و افزایش میزان سوخت مورد نیاز از طرف شرکت نفت برای کمباین ها در زمان فعالیت و درخواست کمباینهای مهاجر از سایر استانها و اتحادیه کمباین داران کشور جهت برداشت محصول را از مهمترین اقدامات این اداره برشمرد .

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید