Iranian Agriculture News Agency

گروه ارزشیابی مراکز رشد کشور از از واحدهای فناور مراکز رشد بخش کشاورزی استان قزوین بازدید و ارزیابی کردند

نشست ارزیابی عملکرد واحدهای فناور مراکزرشد بخش کشاورزی قزوین انجام شد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین،  جلسه ارزیابی واحدهای فناور مرکز رشد قزوین با حضور کارشناسان دفتر برنامه ریزی امور فناوری سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی و معاون پژوهش ، فناوری و انتقال یافته ها ، معاون برنامه ریزی و پشتیبانی ، مسئول تجاری سازی و رئیس مرکز رشد قزوین برگزار شد.

در این جلسه عملکرد واحدهای فناور ارزیابی شد .

گفتنی است ؛ این گروه از ساختمان مرکز رشد ، آزمایشگاهها و امکانات اختصاص یافته به واحدهای فناور بازدید  کردند .

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید