Iranian Agriculture News Agency

مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی قزوین خبر داد:

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت : طی شش ماهه اول سال جاری 1956 نفر روز از بهره برداران بخش کشاورزی استان تحت آموزشهای فنی و حرفه ای غیر رسمی قرار گرفتند.

1950 نفر روز از بهره برداران تحت آموزش های فنی و حرفه ای غیر رسمی قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین فرامرز حریری مقدم با اعلام این خبر افزود:این دوره های آموزشی در زمینه های؛ تولید ارگانیک سبزی و صیفی، پرورش گاو شیری،تغذیه کلنی های زنبور عسل،زراعت، محصولات گواهی شده و ارگانیک، شیلات،گیاهان دارویی برگزار شد.

وی هدف از اجرای این طرح را ارتقای سطح دانش علمی و عملی کشاورزان و بهره بردارن بخش کشاورزی، مهارت فنی وحرفه ای شغلی بهره برداران و شاغلین بخش کشاورزی و آشنایی بهره برداران با روشهای مهارتی نوین ذکرکرد.

حریری مقدم تصریح کرد : مخاطبین اصلی این دوره های آموزشی ؛ بهره برداران سطح یک ، کشاورزان پیشرو ، مددکاران ، تسهیلگران زن روستایی هستند که  درپایان دوره برای فراگیران گواهینامه فنی و مهارتی صادر شده است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید