Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تاکستان از آزاد سازی ۲ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد.

آزاد سازی ۲هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان تاکستان

به گزارش خبرنگار ایانا در استان قزوین، حشمت رحمانی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تاکستان افزود: در راستای صیانت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز و به استناد اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها؛ ۲۲ بنای غیرمجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان قلع و قمع شد.

وی اظهار کرد: این قلع و قمع ها در قالب تبصره دو ماده ده قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در بخش مرکزی عاشق حصار از توابع این شهرستان انجام شده است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید