Iranian Agriculture News Agency

از نگاه به حوزه فکری هانری کُربن تا نخستین مواجهه‌ ایرانیان با نویسندگان فرانسوی‌ زبان

دومین شماره از فصلنامه‌دو زبانه «ایوان»، به مدیر مسئولی جمال کامیاب و سردبیری شهروز مهاجر با همکاری پژوهشگران و نویسندگان مختلفی از ایران و فرانسه در پاریس منتشر شد.

دومین شماره «ایوان» منتشر شد

به گزترش ایانا بخش اول این شماره، با دبیری دکتر مهدی قائد شرف، به حوزه فکری هانری کُربن اختصاص دارد که جایگاه و اهمیت قابل توجه-ای در تبیین فلسفه اشراق و حکمت صدرایی دارد. چند مقاله و دو گفت‌وگو با دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی و دکتر انشاءالله رحمتی، بخش‌های متنوع این پرونده را تشکیل می‌دهند.

در بخش ادبیات، مقاله «روند تاریخی نخستین مواجهه‌ی ایرانیان با نویسندگان بزرگ فرانسوی‌زبان از رهگذار ترجمه‌ی آثار ادبی» از دکتر محمدجواد کمالی، استاد زبان فرانسه دانشگاه آزاد مشهد، نگاهی دارد به تاریخ ترجمه فرانسه به فارسی در ایران. 

در ادامه¬ی این بخش، با سه مقاله از محمد قاسمزاده، علی جلالی و امیر مولایی، به بررسی کارنامه‌ی بزرگ نادرزاد و مدیا کاشیگر - دو مترجم برجسته زبان فرانسه - پرداخته‌ایم. همچنین جواد عاطفه در مقاله‌ای با عنوان «جهان متن عصیانگر»، نگاهی دارد به ویژگی‌های مضمونیِ کتاب عصیانگر اثر آلبر کامو. در بخش پایانی پرونده‌ی ادبیات، رضا افشارنادری به نقد و معرفی کتاب «بحران مدرنیته و مدرنیته در بحران» نوشته‌ ی سید روح الله حسینی و چاپ جدید «فرهنگ لغات ژیلبر لازار» پرداخته است.

دکتر ژان کلود وآزن – باستان شناس فرانسوی و سردبیر مجله پاریس تهران - در بخش هنر و معماری، از ویژگی¬های معماری استحکامات در ایران نوشته است. همچنین دکتر زهرا جهانبخش در مقاله‌ای به معرفی آثار هنرمندان ایران در مجموعه‌ی دائمی موزه‌ی ژرژ پومپیدی می‌پردازد. مقاله شهروز نظری با عنوان «مهاجرت و اختگی» به بررسی کارنامه هنرمندان ایرانی ساکن فرانسه اختصاص دارد و محمدحسن حامدی از سفرهای ابوالحسن صدیقی به اروپا و عکس‌های او از پاریس نوشته است. مهرنوش علی.مددی و جمال‌الدین اکرمی نیز به ترتیب به «نمایشگاه هنر فرانسه در ایران در سال 1350ش» و «تصویرسازی‌های آلن بایاش در ایران» پرداخته‌اند.

توجه به اسناد و عکسهای تاریخی، از شمارهی نخست بخشی از رویکرد ایوان بوده است. در این شماره نیز با همکاری محمدرضا بهزادی –پژوهشگر تاریخ دوره قاجار – و انتشار عکسهایی دیده نشده از مجموعه‌های خصوصی و انتشار بخشهایی از رسالهی مهم «فردنامه پاریس»، تاریخ مکتوب و تصویری دورهای مهم، مورد بررسی قرار گرفته است. در واقع این رساله، نخستین متن نسبتاً جامعی است که در توصیف ویژگیهای ساختاری و سازمانی شهر پاریس میشناسیم. علاوه بر رساله¬ی مذکور، عکس¬هایی از حسینقلی میرزا نصرت مظفری در پاریس (ششمین پسر مظفرالدین شاه) از مجموعه خصوصی بهمن بیانی، به چاپ رسیده است.

غلامحسین ابراهیمی دینانی، انشاءالله رحمتی، ژان کلود وازن، محمدجواد کمالی، محمد قاسمزاده، جواد عاطفه، رضا افشارنادری، زهرا جهانبخش، محمدرضا بهزادی، مهدی قائدشرف، محمدحسن حامدی، جمالالدین اکرمی، شهروز نظری، مهرنوش علیمددی، امیر اسماعیلی، حسین کریمآبادی، روحالله دارایی، مریم سعدی، علی جلالی و امیر مولایی همکاران این شماره از فصلنامه ایوان هستند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید