Iranian Agriculture News Agency
حمایت کمیته رسانه انجمن روانپزشکان ایران از جایزه ویژه سومین جشنواره فیلم سلامت

کمیته رسانه انجمن روانپزشکان ایران از جایزه ویژه بهترین فیلم عاری از دخانیات سومین جشنواره فیلم سلامت حمایت می کند.

به گزارش ایانا به نقل از ستاد خبری سومین جشنواره فیلم سلامت، کمیته رسانه انجمن روانپزشکان ایران از جایزه ویژه سومین جشنواره ملی فیلم سلامت با رویکرد مقابله با نقش الگویی سینما در ترویج استعمال دخانیات از «بهترین فیلم عاری از دخانیات» حمایت می‌کند.

حامد محمدی کنگرانی، روانپزشک و عضو کمیته رسانه انجمن روانپزشکان ایران با اشاره به اهمیت تاثیرگذاری سینما بر افراد جامعه، گفت: به دلیل اینکه مردم با شخصیت اصلی یک فیلم همذات پنداری می کنند، سینما می تواند به شدت روی افراد تاثیرگذار باشد و شاید یک نقاشی یا قطعه موسیقی به اندازه یک فیلم، این اثر را نداشته باشد. یک فیلم می تواند با تاثیر تصویری، در حافظه فرد اثر ماندگارتری بگذارد و بیشترین تاثیر را در مورد یادگیری یکسری رفتارها داشته باشد. فیلم و سینما می تواند به عنوان یک ایجاد کننده و یا تعدیل کننده رفتارهای نادرست مطرح باشد.

وی افزود: در کشور ما سیگار کشیدن یک هنرمند در فیلم ممنوع است در حالی که استعمال و فروش آن در کشور آزاد است. مجامع مختلفی مثل جشنواره فیلم سلامت می توانند با بزرگداشت و جایزه دادن و تشویق کردن افراد از آنها بخواهند تا جایی که ممکن است از ویژگی های مثبت ورزش کردن و رژیم غذایی و مضرات استعمال دخانیات در فیلم ها - به صورتی که به جذابیت فیلم ها لطمه نزند- استفاده کنند.

امسال در بخش فیلم‌های بلند سینمایی سومین جشنواره فیلم «سلامت» علاوه بر سه جایزه اصلی و جایزه ویژه هیأت داوران، جایزه ویژه دبیر به فیلم عاری از دخانیات اهدا خواهد شد.

این تصمیم از سوی محمد کیاسالار دبیر جشنواره فیلم «سلامت» و با توجه به اثرگذاری اجتماعی رسانه سینما و لزوم فرهنگسازی در زمینه مبارزه با دخانیات اتخاذ شده است

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید