Iranian Agriculture News Agency
پایان اجرای نمایش‌های «مرد شده» و «همه‌چیز درباره آقای ف»

نمایش‌های «مرد شده» و «همه‌چیز درباره آقای ف» به اجرای عمومی خود پایان دادند.

به گزارش ایانا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل تماشاخانه ایرانشهر ، نمایش‌های «مرد شده» به کارگردانی آسو بهاری با 1 هزار و 216 مخاطب و «همه‌چیز درباره آقای ف» به کارگردانی آرش عباسی با 3 هزار و 933 مخاطب ک هاز 18 خردادماه در ساعت های 19 و 21 در سالن استاد سمندریان این مجموعه تئاتری آغاز کرده بودند شامگاه جمعه 15 تیرماه به اجرای عمومی خود پایان دادند.

نمایش «مرد شده» به کارگردانی آسو بهاری در 27 اجرای خود پذیرای 1 هزار و 216 مخاطب بود. از این تعداد 382 مخاطب با بلیت‌های 20 و 25 هزارتومانی و 834 مخاطب با بلیت‌های ۳۰ هزارتومانی به تماشای این نمایش نشستند. همچنین تعداد 405 مخاطب شامل هنرمندان، اصحاب رسانه با بلیت مهمان به تماشای این نمایش نشستند.

طبق این آمار، فروش نمایش «مرد شده» طی 27 اجرا مبلغ 33 میلیون و 835 هزار تومان بوده است.

نمایش «همه‌چیز درباره آقای ف» به کارگردانی آرش عباسی نیز در 28 اجرای خودپذیرای 3 هزار و 933 مخاطب بود. از این تعداد  1089 مخاطب با بلیت‌های 20، 25 و 30 هزارتومانی و 2844 مخاطب با بلیت 35 و 40 هزارتومانی به تماشای این نمایش نشستند. همچنین تعداد 420 مخاطب شامل هنرمندان و اصحاب رسانه، با بلیت مهمان به تماشای این نمایش نشستند.

طبق این آمار، فروش نمایش «همه‌چیز درباره آقای ف» طی 28 اجرا مبلغ 144 میلیون و 940 هزار تومان بوده است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید