Iranian Agriculture News Agency

برای نخستین بار در فارس؛

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیراز از آغاز طرح نسخه‌ نویسی گیاه‌پزشکی در کلینیک‌ها و فروشگاه‌های سموم کشاورزی این شهرستان برای نخستین ‌بار در استان فارس خبر داد.

آغاز رسمی طرح نسخه نویسی گیاه پزشکی در شیراز

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، ذبیح اله سیروسی با اشاره به سیاست‌گذاری‌های وزارت جهاد کشاورزی در زمینه ساماندهی مصرف سموم در بخش کشاورزی گفت: این طرح با هدف ساماندهی مصرف سموم در تولید محصولات زراعی و باغی و دستیابی به محصول سالم اجرایی شده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه نسخه‌ نویسی در گیاهپزشکی اصل و اساس ساماندهی مصرف سموم در مزارع و باغ ها است، ابراز کرد: دو کلینیک گیاهپزشکی و دو فروشگاه سموم کشاورزی در شهرستان شیراز با بهره گیری از 14 نفر نیروی متخصص در آغاز و اجرای این طرح مشارکت دارند.

سیروسی با اشاره به اینکه در اجرای طرح نسخه نویسی گیاه پزشکی لزوم به کارگیری دانش آموخته گان این بخش نیز مورد نظر بوده است، افزود: بازیابی هویت و محوریت یافتن فعالیت کلینیک‌های گیاه‌پزشکی، کنترل و پایش سموم و همچنین مصرف درست آن‌ها در بخش کشاورزی از جمله دیگر اهداف این برنامه است.

به گفته وی؛ با به کارگیری کارشناسان فنی که به عنوان نسخه نویسی در بخش کشاورزی مشارکت می کنند، می توان برای هر مزرعه بر اساس نیاز گیاه و خاک، کود و سم تجویز کرد؛ می توانیم محصولی با کیفیت همراه با افزایش راندمان تولید مزارع و مهم تر از همه، جامعه و محیط زیستی سالم داشته باشیم.

او با بیان اینکه وضعیت مصرف سموم کشاورزی در کشور نسبت به ۲۰ سال گذشته از ۲۹ درصد به ۸ درصد کاهش یافته و این مسیر باید ادامه یابد، اظهار کرد: در اجرای این طرح سه برگ نسخه صادر می شود که یک برگ در کلینیک گیاهپزشکی ثبت، برگ دوم در فروشگاه سموم نزد مسئول فنی ضبط و برگ سوم نیز به بهره بردار تعلق می گیرد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیراز با تاکید بر اینکه ضمن اجرای طرح مذکور هر گونه اختلاف و خطا در تجویز، فروش و مصرف سموم کشاورزی قابل ردیابی و پیگیری است، اضافه کرد: به صورت تدریجی فروش و عرضه آزاد سموم کشاورزی از مبادی غیر تخصصی ممنوع می شود؛ پیش بینی می شود تا پایان سال جاری این ممنوعیت در شهرستان شیراز محقق شود.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید