Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با بیان اینکه در بخش کشاورزی دو راهبرد اساسی باید مورد توجه جدی تر قرار گیرد، گفت: معرفی بخش کشاورزی به عنوان یک بخش تخصصی به جامعه مخاطب اولین و مهمترین راهبرد است.

کشاورزی به عنوان بخش تخصصی معرفی شود

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، احمد طمراسی در اولین نشست هماهنگی مدیران ستادی و دستگاه های وابسته این سازمان ابراز کرد: توفیق در تحقق ماموریت های بخش کشاورزی به هم افزایی جمعی بین بخشی و فرا دستگاهی نیاز دارد و به عنوان راهبرد دوم باید زمینه پذیرش این موضوع در جامعه هدف، متولیان و جریانات اجرایی کار، فراهم شود.

وی تصریح کرد: خانواده بزرگ جهاد کشاورزی در استان فارس باید با همکاری، همپوشانی و هم افزایی مأموریت‌های بخش کشاورزی را انجام دهند تا زمینه همگرایی دستگاه‌های خارج از سازمان را فراهم سازند.

این مقام مسئول از مدیران مستقل خواست تا ضمن پرهیز از مداخله مستقیم در امورات داخلی دستگاه های وابسته، در صورت نیاز به عنوان دستگاه مادر پشتیبانی کنند.

طمراسی با اشاره به اینکه بانک کشاورزی نسبت به سایر بانک ها بیشترین بار مالی کشاورزی را عهده دار است، اظهار کرد: کارکنان جهاد کشاورزی برای معرفی متقاضیان به بانک باید به ادبیات بانکی نزدیک شوند و هر متقاضی با هر شرایطی را به بانک معرفی نکنند.

وی افزود: از رئیس شعب بانک کشاورزی استان فارس می خواهم به واسطه دغدغه خشکسالی؛ با شرکت های تامین کننده بذر که به شدت با کمبود منابع روبرو هستند مساعدت کند.

طمراسی در بخش دیگر از سخنان خود، با اشاره به آتش سوزی در عرصه منابع طبیعی، ابراز کرد: با استفاده از ظرفیت های داخلی، اطفاء حریق هوایی را در دستور کار قرار داده و حداقل دو فروند هواپیما در پایگاه هوایی اختصاصی استان فارس مستقر شود.

از ظرفیت تشکل ها در تصمیم سازی استفاده شود

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به اینکه در صورت اجرای صحیح قانون سازمان تعاون روستایی، این سازمان به اندازه وزارتخانه کارکرد دارد، ابراز کرد: بخش کشاورزی یک بخش زیان ده است و نیاز به کمک دارد بنابراین در تصمیم سازی ها و نیز انتقال تصمیم ها  به بدنه بخش، از تشکل ها استفاده شود. 

مراکز جهاد کشاورزی ساماندهی می شوند

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس اظهار کرد: اعتقاد دارم پس از ادغام وزارت جهاد کشاورزی و جهاد سازندگی به مراکز خدمات جهاد کشاورزی، تعاونی های تولید و نظام بهره برداری آسیب زده شده و ترمیم هم نشده است.

وی با اشاره به اینکه ساماندهی مستقل مراکز خدمات جهاد کشاورزی در دستور کار قرار دارد، ابرازکرد: در این راستا طرحی در حال آماده سازی است.

طمراسی با اشاره به نقش نظام بهره برداری و تعاونی ها در گذشته در ساماندهی اعتبارات بخش خصوصی و هزینه های عمرانی زیرساختی در آب و خاک، بیان کرد: در استان فارس این موضوع باید احیا و تقویت شود و فعالیت ها در یکپارچه سازی اراضی، تجهیز و نوسازی و پوشش انهار مثل گذشته جهت دار شود و تعاونی های تولید که بر مبنای مدل اقتصادی ارزش شکل می گیرند شناسایی شوند.

موسسه تحقیقات رازی از افتخارت بخش کشاورزی است

این مقام مسئول با بیان اینکه موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی با قدمت بالای ۹۰ سال جزو افتخارات بخش کشاورزی است و یکی از برند هایی است که در دنیا، ایران را با آن می شناسند، گفت: سهم ما در تولید واکسن انسانی بیش از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

وی تصریح کرد: روند تولید و تست انسانی واکسن ایرانی کرونا به نام "رازی کوو پارس" توسط این موسسه به خوبی در حال انجام است و محققان در تلاش هستند در آینده نزدیک یکی از نگرانی های هموطنان را برطرف کنند.

او؛ به وظایف نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، در خصوص مهندسی کردن رفتار بخش کشاورزی نیز گریزی زد و افزود: با مشخص شدن سهم این مجموعه و نظام دامپزشکی در توسعه بخش کشاورزی استان فارس، ما حاضریم همه ابزار های تصدی گری را در اختیارشان قرار دهیم تا مدیریت و هم افزایی داشته باشند.  

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی سرمایه گذاری ثابت داشته باشد

طمراسی؛ صندوق های حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را ظرفیتی برای این بخش دانست و گفت: این صندوق ها باید به اقدامات زیر ساختی و سرمایه ای بپردازند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر منابع عمدتا در تأمین نقدینگی استفاده می شود، اظهار کرد: اگر قرار باشد فعالیت های صندوق توسعه پیدا کند و به بخش کشاورزی خدمتی را به شکل عام ارائه دهد، این توفیق از دل سرمایه گذاری ثابت بیرون می آید.

این مقام مسئول اضافه کرد: سرمایه گذاری در زمینه صنایع تبدیلی- تکمیلی و تولید های پایه، در تقابل با خشکسالی و مقوله تامین بذر از جمله سرمایه گذاری های ثابت است که در این زمینه باکمال میل همکاری می شود.

طمراسی در قسمت دیگر از سخنان خود گفت: باید ساعت بیولوژیک شرکت خدمات حمایتی بخش کشاورزی یک ساعت از وقایع جلوتر و دغدغه تامین نهاده ها را در سال زراعی پیش رو داشته باشد.

وی افزود:این مجموعه با حفظ و ایجاد ذخایر سال زراعی را با قدرت ویژه‌ای جلو ببرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس به اقدامات شایسته سازمان دامپزشکی نیز گریزی زد و اظهار کرد: این مجموعه با استفاده از ابزارهای نظارت و مدیریت بهداشتی نقش و اثرات موثری را مخصوصاً در تنظیم بازار مرغ از خود نشان داده است.  

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید