Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان امور عشایر ایران در سفر به استان فارس:

ایجاد فراکسیون عشایری در راستای بهبود معیشت عشایر کشور

رئیس سازمان امور عشایر ایران گفت: از مهمترین شاخص جامعه عشایری می‌توان به تامین آب سالم و پایدار اشاره کرد که تاکنون ۶۳ درصد عشایر از آب سالم و پایدار برخوردار شده‌اند و امیدواریم که با کمک مجلس و دولت بتوانیم به زودی این شاخص را تا ۹۹ درصد افزایش دهیم.

بهره‌مندی  ۶۳ درصدی عشایر از آب سالم و پایدار

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، شاهپور علایی مقدم در سفر به شهرستان داراب با بیان این که عشایر به عنوان گروه هدف اجتماعی سوم در برنامه‌ریزی کشور لحاظ می‌شوند، ابراز کرد: جامعه عشایری اثر گذاری بسیار خوبی در امنیت تامین غذایی و توسعه پایدار خصوصاً در خودکفایی گوشت قرمز دارند.

به گفته وی، عشایر در ۵۹ درصد از اراضی سرزمین ایران پراکنده هستند و تامین زیرساخت‌ها از جمله تامین آب، برق و ایل راه‌ها نیاز به همت همگانی، کمک مجلس و دولت دارند.

رئیس سازمان امور عشایر ایران با بیان این که یکی از دغدغه‌ها در کانون‌های اسکان علاوه بر نبود امکانات و زیرساخت‌ها، اشتغال جوانان عشایری است، تصریح کرد: با تأمین زیرساخت ها کمک شایانی به اشتغال، کاهش نرخ بیکاری و جلوگیری از مهاجرت به حاشیه شهرها می‌شود.

علایی مقدم اظهار کرد: به منظور کمک به محرومیت زدایی در کنار نیروهای بسیج عشایری و سایر دستگاه‌ها برای بهبود وضعیت این جامعه و اجرای طرح‌های محرومیت‌زدایی تلاش خود را در جهت ایجاد ردیف بودجه‌ای خاص جامعه عشایر در قانون بودجه کشور خواهیم کرد و از تمام ظرفیت‌های مجلس در این زمینه بهره مند خواهیم شد.

رئیس سازمان امور عشایر ایران با اشاره به این که در قانون برنامه توسعه ششم ۱۷ بار از عشایر نام برده شده است، افزود: با پیگیری و ایجاد فراکسیون عشایر و با تعامل بین دولت و مجلس جامعه عشایری از ارزش افزوده برخوردار شده است که می‌توان آن را به عنوان شاهکار قانون گذاری در جامعه عشایری نام برد.

علایی مقدم ابراز کرد: از مهمترین شاخص جامعه عشایری می‌توان به تامین آب سالم و پایدار اشاره کرد که تاکنون ۶۳ درصد عشایر از آب سالم و پایدار برخوردار شده‌اند و امیدواریم که با کمک مجلس و دولت بتوانیم به زودی این شاخص را تا ۹۹ درصد افزایش دهیم.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید