Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس:

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: بخش کشاورزی بخش پویایی است و به دلیل تغییر پذیری اقلیم و تغییراتی که در آب، خاک و تکنولوژی کشاورزی بوجود آمده ما به منابع انسانی تغییرپذیر، پویا نیازمند است که در برابر پذیرش تکنولوژی مقاومت نکنند.

بخش کشاورزی به منابع انسانی پویا نیازمند است

به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، محمد مهدی قاسمی در گردهمایی معاونین توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان های منطقه 2 کشور در شیراز،  اظهار کرد: چابک سازی ساختار و رویکردهایی که در زمینه سیستم های جدید برای جاری سازی استراتژی های نوین باید به آن پرداخته شود از رهگذر منابع انسانی توانمند حاصل می شود.

وی خاطر نشان کرد: باید چالش های موجود را دسته بندی کنیم و با استفاده از ظرفیت سازمان های استانی و وزارتخانه، آن ها را پوشش دهیم.

قاسمی گفت: ما نیازمند استراتژی های خاص خود هستیم و شیوه اجرایی آن ها را با توجه به شرایط و برنامه های استان خود باید پیاده سازی کنیم کما این که ما در استان فارس با این شیوه  در عرصه عمل  دست آوردهای خوبی را برای استان داشته ایم.

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید