Iranian Agriculture News Agency

در گردهمایی روابط عمومی‌های جهاد کشاورزی فارس مطرح شد:

نخستین گردهمایی مسئولین روابط عمومی جهاد کشاورزی استان فارس در سال جاری، برگزار شد.

روابط عمومی بدون ضابطه، اثربخش نیست

به گزارش خبرنگار ایانا از شیراز، نخستین گردهمایی خانواده بزرگ جهاد کشاورزی در سال جاری با حضور کیانی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، واحدی پور رئیس اداره روابط عمومی این سازمان، مسئولین روابط عمومی مدیریت های جهادکشاورزی شهرستان های استان فارس، مدیریت های ستادی و دستگاه های وابسته طی دو روز برگزار شد .

در ابتدای این جلسه واحدی پورضمن بیان این مطلب که برگزاری این گردهمایی با محوریت" نحوه‌‌ی مصاحبه خبری"، "رسانه‌های نوین" و "استانداردهای روابط عمومی" برگزاری شد، اظهار داشت: در بیشتر دستگاه ها روابط عمومی هرچند به صورت علمی و تخصصی مورد توجه قرار نگرفته، اما همواره یکی از حساس ترین مشاغل در سازمان ها هستند و بسیار خرسندم که در این سازمان رئیس ، معاونین و مدیران نیز با این دیدگاه همواره روابط عمومی را مورد حمایت خود قرار داده اند.

وی افزود: ارتباط نویسنده و مخاطب در رسانه الکترونیکی نه یک ارتباط سرد، یک سویه، و از بالا به پائین است؛ بلکه ارتباطی صمیمانه، دوسویه و تعاملی است و روابط عمومی به عنوان هنر هشتم رابطه بسته مصرف کننده منفعل و تولید کننده مسلط را به رابطه آزاد، فعال و متقابل همه انسان ها بدل ساخته است.

واحدی پور در قسمت دیگری از سخنانش گفت: در سال جاری در صدد استاندارد سازی روابط عمومی هستیم و به این اعتقاد داریم که آفریننده جهان برای برقراری نظام خلقت برای هرچیزی حد، مقدار، معیار و اندازه ای را مقرر کرده اند که امروزه به آن استاندارد می گویند و روابط عمومی نیز بدون ضوابط و قواعد مشخص و معین نمی تواند نظام کارا و اثر بخشی داشته باشد.

 

در ادامه این جلسه معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: باید بتوانیم عملیاتی کار کنیم بدین صورت که باید در ابتدای سال جامعه هدف با رویکرد فعالیت ها مشخص شود و در حوزه فعالیت خود برنامه محور فکر نمائید . 

وی افزود: فی مابین روابط خود، اتاق فکر تدوین نمائید چرا که نتایج حاصله به ارتقاء بهره وری نظام سازمانی کمک به سزایی می نماید .

کیانی در ادامه ضمن تشکر و قدردانی از تلاش های همکاران روابط عمومی این سازمان گفت: روابط عمومی ها جایگاه بسیار مهمی دارند و اگر این جایگاه مهم را نداشته باشند، سازمان ها محکوم به فنا هستند و در واقع روابط عمومی کارا و توانمند می بایستی اتفاقات داخل وخارج از سازمان را رصد کرده و با اطلاع رسانی و گزارش دهی به موقع بر اوضاع و احوال مسلط باشد . 

این مقام مسئول اظهار کرد : امیدواریم به سمت و سویی پیش برویم که بتوانیم تفکر بهبود مستمر را پیاده نماییم و اعتقادم بر این است که روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس و دستگاه های وابسته باید به سمت و سوی تفکر بهبود حرکت نمایند و با نشستن در اتاق فکر به این مهم دست یابیم که آیا ائتلاف زمانی، مکانی، تجهیزاتی و هزینه ای صورت می پذیرد و در اصل به این ائتلاف ها نگاه گفته می شود و باید توجه داشته باشید که همان طور که ائتلاف ها را شناسایی می کنید نیازمندی ها را هم شناسایی نمایید و اگر بحث امروزتان مبتنی بر این موضوعات باشد به نظر رصد خوبی صورت پذیرفته است .

وی در ادامه با بیان این که اگر ژاپن در حال حاضر ژاپن شده است، به خاطر همین تفکر بهبود مستمر ( کاریزه ) است، گفت: در روابط عمومی آنچه را مورد نیاز است باید به بحث و گفتگو بگذارید و تفکر نظام مشارکت و پیشنهادات را در همین طرز نگاه کاریزه پیاده سازی نمایید، تا بدین ترتیب نیازمندی ها را وقتی شناسایی کردید بعد موازی کاری ها را مشخص نموده و از اتلاف وقت و صرف هزینه زیادتر جلوگیری نمایند و البته باید این موضوع ها بررسی، شناسایی و اصلاح شوند .

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در ادامه ضمن تشکر از فعالیت های روابط عمومی این سازمان اظهار نمود : به هرحال برای خانواده روابط عمومی آرزوی موفقیت داریم و قطعاً شما هم موفق خواهید شد زیرا آن کسانی که به این کار گرایش پیدا می کنند در باکس روابط عمومی قرار می گیرند و قرار گرفتن در روابط عمومی بالاجبار نیست و قطعاً چنین افرادی یک سری ویژگی هایی دارند که در وهله اول باید از لحاظ روابط و ارتباطات انسانی قوی بوده و به این باور اعتقادی رسیده باشند .

کیانی در قسمت دیگری از سخنان اظهار داشت: باور دیگری که در افراد روابط عمومی باید نمود داشته باشد این است که بتوانند توانمند گردند و این مؤلفه را دنبال نمایند بنابراین نحوه ارتباطات را بدانید، نحوه استفاده از زمان را به خوبی تشخیص دهید یعنی بتوانید زمان را مدیریت کنید و قطعاً چنین افرادی در ادامه این کار موفق خواهند شد .

 

وی در خاتمه با اشاره به سخنان اخیر ریاست جمهوری گفت: یکی از مباحث وفاق، همدلی، هدایت، نظارت و کنترل نقدینگی از بعد روحی و روانی است که در جامعه حاکم می باشد و نیز یکی دیگر از این موضوعات بعد صرفه جویی در هزینه ها نظیر سوخت، برق، آب، گاز، تلفن و اینترنت می باشد که مباحثی هستند که دوستان باید به دنبال آن بروند  و در جهت پیاده سازی آن ها و تدوین افکار عمومی تلاش نمایند .

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید