Iranian Agriculture News Agency

مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد:

مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت: این استان با 184 هزار نفر روز آموزش ترویجی، در سکوی نخست آموزش کشور قرار گرفت.

فارس، رتبه نخست آموزش ترویج کشاورزی در کشور

به گزارش خبرنگار ایانا در شیراز، حمیدرضا ابراهیمی گفت: در این مدیریت در راستای توانمندسازی ارتقاء سطح دانش، نگرش و مهارت‌های بهره‌برداران فعالیت‌های متنوعی برنامه‌ریزی و به اجرا در آمده، یکی از کارهای اساسی که شکل گرفته و در حال جاری سازی است، کارآمدسازی و تسریع در جریان دانش و اطلاعات کشاورزی از طریق اجرای نظام نوین ترویج است.

ابراهیمی افزود: نظام نوین ترویج مبتنی بر سه رکن ساماندهی و تجهیز مراکز خدمات کشاورزی به عنوان پایگاه‌هایی که ازطریق آنها دانش و اطلاعات در اختیار بهره‌برداران قرار می‌گیرد، پهنه‌بندی عرصه‌های تولیدی، مدیریت شبکه دانش است.

اواظهار کرد: درحوزه ساماندهی و تجهیز مراکز کشاورزی در سال گذشته، زیر ساخت‌های استفاده از آی تی IT  و آی سی تی ICT تا حدود زیادی برای92 مرکز فراهم شد،  به نوعی که کامپیوتر، اینترنت پرسرعت ابزار و لوازم کار تعیین شده در اختیار مراکز قرار داده گرفته شد. تبلت‌هایی برای تمام مروجین مسئول پهنه تامین شد، که از طریق این تبلت‌ها امکان تبادل اطلاعات فراهم گردید، از طرفی شبکه سازی جهت تسریع انتقال اطلاعات بین بخش‌های دولتی، خصوصی و بهره برداران پیشرو در حال انجام است.

ابراهیمی گفت: عرصه‌های کشاورزی به 612 پهنه، حدود2500 هکتار تقسیم بندی شدند و برای هر کدام از اینها یک مروج مسئول پهنه تعریف شده و این افراد به اطلاع‌رسانی و آموزش بهره برداران اشتغال دارند.

وی افزود: در حوزه مدیریت شبکه دانش،  انتشارات گسترده ترویجی در سایتی تحت عنوان "تالار نوین ترویج"  دانش و فنون کشاورزی به آدرس" agrilib.ir" بارگزاری می‌شود، در این سایت کلیه نشریات ترویجی، فیلم‌های آموزشی و منابع کشوری موجود و قابلیت دانلود را دارد.

او گفت: بهره‌مندی هر چه بیشتر کارشناسان و بهره برداران بخش کشاورزی از دانش نوین، در تعاملی که با مرکز تحقیقات انجام شده ، برای هر مرکز جهاد کشاورزی یک نفر محقق معین تعریف شد.

مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزیاستان فارس در ارتباط با کانون‌های یادگیری بهره‌برداران گفت: 400سایت‌های الگویی امید به صورت گسترده در حوزه‌های زراعی باغی و دامی داشتیم.

ابراهیمی با اشاره به رتبه اول فارس در زمینه آموزش‌های ترویجی در سال گذشته، گفت: بالغ بر 184 هزار نفر روز آموزش را در قالب آموزش‌های کارگاهی یک روزه، مهارتی چند روزه، انفرادی و بازدیدهای آموزشی را به انجام رساندیم . تلاش بر این بوده که در هر مرکز جهاد کشاورزی در زمینه آب، خاک و تولید محصول گواهی شده یک نفر مروج متخصص را تربیت کنیم که از این ظرفیت ها استفاده کنیم و بتوانیم اطلاع رسانی کنیم.

وی از دیگر اقدامات ترویجی در جهت کمک به معشیت زنان روستایی و عشایری، از ایجاد 72 صندوق خرد زنان روستایی و عشایری در سال گذشته خبر داد و گفت: با این ترتیب 339 صندوق در حوزه زنان در استان فارس مشغول به فعالیت هستند.

ابراهیمی گفت: برای اطلاع رسانی و آموزش به بهره برداران از ظرفیت رسانه‌های مختلف مثل تلویزیون و رادیو مرتب استفاده می شود هفته ای یک برنامه تلویزیونی و یک بازپخش و سه برنامه رادیویی برای به کار می بریم.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید