Iranian Agriculture News Agency

مکانیزاسیون

مکانیزاسیون، استفاده از تکنولوژی روز در کشاورزی برای توسعۀ پایدار است. از اهداف مکانیزاسیون می‌توان به افزایش تولید، کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت کار زراعی و امکان انجام آن در کمترین مدت زمان اشاره کرد.

گالری عکس : کشاورزی در ایران 1

دیدگاه تان را بنویسید