Iranian Agriculture News Agency

گزارش تصویری

ین روز ها سطح تراز آبی دریاچه ارومیه پایین ترین سطحی است که در طی ۲۰ سال اخیر ثبت شده است.

این روز های دریاچه ارومیه


این روز ها سطح تراز آبی دریاچه ارومیه پایین ترین سطحی است که در طی ۲۰ سال اخیر ثبت شده است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید