Iranian Agriculture News Agency

گزارش تصویری

معادن غیر مجاز در برزیل توسط بسیاری افراد ضمن آلودگی جنگل های بارانی آمازون و مسموم کردن قبایل بومی، از جمله اتفاق هایی است که با توجه به وسوسه ثروت اندوزی از استخراج طلا به ثروت پایدار و دراز مدت برزیلی ها از منابع طبیعی مشهور این کشور در جهان آسیب های سنگینی می زند.

تیشه حفاران معادن غیر مجاز به ریشه جنگل های آمازونانتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید