Iranian Agriculture News Agency
اینستاگرام توییتر
  • عکاس: مجید خواهی

    شهروندان کشور ما سه برابر بیشتر از میانگین جهانی مصرف پلاستیک دارند . زباله‌های پلاستیکی غیرقابل تجزیه و تهدیدات بسیاری را بر سلامت آدمی دارد. پلاستیک به علت تشکیل شدن از مولکول‌های مصنوعی، توسط هیچ یک از باکتری‌های تجزیه‌کننده مورد مصرف قرار نمی‌گیرد و به مدت زیادی در طبیعت باقی می‌ماند. هزینه جمع‌آوری، بازیافت، امحای این مواد و از همه مهمتر هزینه زیان و خسارات زیست‌ محیطی ناشی از پراکندگی آنها در محیط زندگی غیرقابل محاسبه و بسیار گزاف است. ما شهروندان نقش مهمی در زمینه کاهش مصرف پلاستیک در کشور داریم و باید از مصرف بیش از حد نایلکس‌ها و ظروف یک بار مصرف پلاستیکی که چهره زشتی به شهر و طبیعت می‌بخشند، جلوگیری کنیم. این گزارش تصویری از شهر تهران و زباله های پلاستیکی اش است.

    کد خبر: 55491

بیشتر