Iranian Agriculture News Agency
  • عکاس: زهرا رمضانی

    اراضی مزرعه بنیاد توسعه و عمران موقوفات در شهرستان اراک به سامانه نوین آبیاری مجهز است و سالانه در این اراضی 800 هکتار کشت پاییزه و بهاره صورت می‌گیرد.این مجموعه برای دو هزار نفراشتغال زایی کرده‌است.

    کد خبر: 58503

بیشتر