Iranian Agriculture News Agency
  • کشاورزی در سراسر جهان کاری است بزرگ و متنوع. قطعه‌های عظیم زمین برای کاشت محصولات مورد نیاز کاشت، رشد و برداشت غذا نیازمند یک جدول زمانی طبیعی و یک سازماندهی خاص است. مقیاس و نظم زمین های کشاورزی در عکس های هوایی بسیار دقیق دیده می شود و ردیف های شسته و رفته محصولات، تپه های مزین و روش های کشت را به خوبی نشان می‌دهد.

    کد خبر: 62169

بیشتر