Iranian Agriculture News Agencyمهدی حاجیان، مدیر مزرعه تحقیقات پژوهشکده رویان اصفهان گفت: امروز با دستیابی به فناوری تولید بز مورسیا پس از بز آلپاین و سانن، موفقیتی بزرگ در راستای اقتصاد مقاومتی و تبدیل علم به ثروت حاصل شد.
به دنبال واردات بز مورسیا با هزینه‌های هنگفت به داخل کشور از ابتدا تلاش کردیم در قالب یک پژوهش اقدام به تولید بز مورسیا کنیم. او با بیان این‌که بز مورسیا به خاطر تولید شیر زیاد و این‌که مقاوم به آب و هوای گرم و خشک است، پس از رسیدن به فناوری تولید بز سانن و آلپاین در برنامه تحقیقات پژوهشکده رویان قرار گرفت، ادامه داد: تولید این نوع بزها در راستای رسیدن علم به ثروت و اقتصاد مقاومتی است، به‌طوری که با رسیدن به فناوری بز سانن و آلپاین سالانه از هریک از این نژاد بزها، یک‌صد رأس بز تولید می‌شود.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید