Iranian Agriculture News Agency


شهروند| درحالی ‌که بیش از ۷۵روز از آغاز‌ سال آبی جاری می‌گذرد، در ۷۵روز ابتدایی ‌سال آبی جاری در بخش‌هایی از استان‌های سیستان‌وبلوچستان، خراسان‌جنوبی و کرمان باران نباریده است. از ابتدای‌سال آبی جاری (ابتدای مهرماه‌ سال ٩٦) تا دیروز بیش از ٧٥روز می‌گذرد. در بررسی آمارهای بارشی ارایه‌شده از سوی مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران، هنوز در بخشی از پهنه ایران باران نباریده است. در این منطقه بی‌بارش در ٧٥روز گذشته (ابتدای مهرماه ٩٦ تا ١٥ آذرماه ‌سال‌جاری) بخش‌هایی از استان‌های خراسان‌جنوبی، سیستان‌وبلوچستان و کرمان دیده می‌شود.
بارش در آبان‌ماه ‌سال آبی ۹۷-۹۶ در مقایسه با‌ سال آبی گذشته و متوسط بلندمدت در کلیه ایستگاه‌های حوزه عملکرد شرکت کاهش چشمگیری را نشان می‌دهد. متوسط بارش آبان‌ماه در حوزه عملکرد شرکت (با احتساب سدهای استان تهران) دومیلیمتر است که نسبت به بارندگی ۲۴.۰۱میلیمتری‌ سال آبی گذشته و ۳۷.۷میلیمتری متوسط بلندمدت به ترتیب با کاهش ۹۲ و ۹۵درصدی روبه‌رو بوده‌ایم.
حسن برنا، مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب‌منطقه‌ای تهران چندی پیش متوسط بارش در آبان‌ماه سال‌جاری در محدوده سیاسی استان تهران ۷/۰میلیمتر اعلام و تصریح کرد: این مقدار در مقایسه با مقدار ۱۹.۸میلیمتر‌ سال گذشته و ۳۱.۸میلیمتر متوسط بلندمدت به ترتیب با کاهش ۹۷ و ۹۸‌درصدی روبه‌رو بوده‌ایم.
براساس آمار به دست آمده از ایستگاه‌های باران‌سنجی مبنا در سطح حوزه عملکرد شرکت در دومین ماه ‌سال آبی ۹۷-۹۶ مشخص شد که ایستگاه بارا‌ن‌سنجی جوستان در حوضه آبریز سد طالقان با مقدار ۱۷.۸میلیمتر بیشترین بارش را در این ماه داشته است. همچنین در محدوده عملکرد استان تهران نیز بیشترین میزان بارندگی مربوط به ایستگاه باران‌سنجی چشمه اعلا با مقدار ۶میلیمتر است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید