Iranian Agriculture News Agency


دنیای اقتصاد : نشست تخصصی کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی با محوریت «حفظ خاک در زمین‌های دیمی» برگزار شد. در ابتدای این نشست غلامعلی فارغی، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران، حضور هیات تجاری بلندپایه اروپایی و فعالان اقتصادی ایران در حوزه کشاورزی، صنایع و غذایی و توسعه روستایی را یکی از مهم‌ترین اقدامات در بخش کشاورزی کشور دانست.

دانشیار معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم نیز درباره «اهمیت کشاورزی حفاظتی در زراعت دیم» سخن گفت. رضا حق‌پرست با اشاره به بحران کم‌آبی و بحران خاک در ایران گفت: کشاورزی حفاظتی برای حفظ خاک و افزایش حاصلخیزی بسیار مؤثر است؛ حفظ ماده آلی خاک و کاهش هزینه تولید از نکات برجسته طرح کشاورزی حفاظتی است. به گفته حق‌پرست در این طرح، حداقل تخریب مکانیکی خاک به‌منظور برداشت بذر وجود دارد؛ همچنین پوشش دائمی سطح خاک حفظ می‌شود. البته باید تناوب زراعی مختلف شامل گیاهان پوششی را در این طرح درنظر گرفت و از تک‌محصولی شدن زمین‌های کشاورزی پرهیز کرد.

وی تاکید کرد: اهمیت طرح کشاورزی حفاظتی به‌قدری است که حدود ۶/ ۳۵ میلیون هکتار در آمریکا زیر کشت کشاورزی حفاظتی است. برزیل رتبه دوم را در این زمینه دارد و آرژانتین، کانادا، استرالیا، چین و روسیه رتبه سوم تا هفتم را به ترتیب در اختیاردارند. ۱۵۷۰ میلیون هکتار زمین در دنیا زیر کشت کشاورزی حفاظتی است. حق‌پرست در ادامه اظهار کرد: در کشاورزی حفاظتی سطح پوششی زمین نباید سوزانده شود؛ این گیاهان برای حفظ ذخیره رطوبت خاک و جلوگیری از فرسایش و افزایش ماده آلی خاک تاثیرگذار هستند. از طرفی سوزاندن بقایای گیاهی باعث افزایش گاز گلخانه‌ای و تحمیل جریمه‌های سنگین به کشور می‌شود. وی افزود: بخار بیشتر روی مزرعه شخم زده شده در مقایسه با مزرعه بدون شخم دلیلی برای زودتر خشک شدن خاک مزارع شخم‌زده شده است. همچنین با سوزاندن گیاهان، علف و کلش روی زمین، رطوبت از خاک گرفته می‌شود. وی در ادامه تاکید کرد: کشاورزی به روش حفاظتی باعث حفظ ماده آلی خاک می‌شود.

همچنین کنترل بهتر علف‌های هرز در کشاورزی حفاظتی و بقایا در سطح مزرعه مانع از رسیدن نور به علف‌های هرز فتوپلاستیک می‌شود. وی افزود: بذر علف‌های هرز و بذرهای محصول قبل در سطح خاک باقی می‌مانند و در اثر سرما و خشکی، پرندگان، حشرات و فعالیت‌های میکروبیولوژیکی بیشتر از روش‌های متداول کشت از بین می‌روند. همچنین رعایت تناوب در کشاورزی حفاظتی موجب کاهش علف‌های هرز در سطح مزرعه می‌شود. حق‌پرست گفت: با رعایت اصول کشاورزی حفاظتی دوباره خاک را زنده و حاصلخیز کنیم؛ این تنها روشی است که از کشاورزی دیمی و کشاورزان وابسته به زمین‌های دیمی حفاظت می‌کند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید