Iranian Agriculture News Agency

رئیس بخش جانوران سمی مؤسسه رازی:

رئیس بخش جانوران سمی مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی گفت: هر 10 سال یک بار با تلاش شبانه روزی محققان این مرکز، انواع جانوران سمی و پراکندگی آن ها در کشور به‌روز و نقشه جی. آی. اس آن ها تهیه می شود.

گونه‌های جانوران سمی و پراکندگی جغرافیایی آن‌ها هر 10 سال یک بار به روز می شود

رئیس بخش جانوران سمی مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی گفت: هر 10 سال یک بار با تلاش شبانه روزی محققان این مرکز، انواع جانوران سمی و پراکندگی آن ها در کشور به‌روز و نقشه جی. آی. اس آن ها تهیه می شود.

به گزارش ایانا از مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، دکتر ناصر محمدپور درباره فعالیت های پژوهشی بخش جانوران سمی مؤسسه رازی اظهار کرد: این مؤسسه بزرگترین مرکز پژوهشی در کشور و خاورمیانه است و بخش جانوران سمی به عنوان یکی از بخش های آن، مأموریت تحقیقات در زمینه تولید پادزهر را به عهده دارد.

وی با بیان اینکه پژوهش های جانورشناسی از مهم ترین طرح های پژوهشی بخش جانوران سمی است، گفت: برای تهیه پادزهر به سم عقرب و مارهای موجود در طبیعت نیاز داریم و با توجه به اینکه جمعیت جانوری به علل مختلف همچون جهش و موارد دیگر کم و زیاد می شود، یکی از طرح هایی که به طور پیوسته و مداوم در این بخش دنبال می شود، مطالعات بایوسیستماتیک و فون جانوری است.

وی افزود: هر 10 سال یک بار با تلاش شبانه روزی محققان این مرکز، انواع جانوران سمی و پراکندگی آن ها در کشور به روز و نقشه جی. آی. اس ( سیستمی الکترونیک برای کسب اطلاعات جغرافیایی) آن ها تهیه می شود.

محمدپور یادآور شد: مؤسسه رازی تنها مرکزی است که این مستندات را در قالب نقشه های جی. آی. اس در اختیار دانشگاه ها و مراکز پژوهشی قرار می دهد.

به گفته رئیس بخش جانوران سمی مؤسسه رازی، اکنون در این بخش، پادزهر پلی والان مار گزیدگی، عقرب زدگی، آنتی توکسین دیفتری و آنتی توکسین کزاز تولید می شود.

وی همچنین با اشاره به تولید بیش از 70 واکسن و فرآورده بیولوژیک در مؤسسه رازی تأکید کرد: دستیابی به فرمول تولید همه این محصولات نتیجه تلاش تحقیقاتی محققان و فناوری های مؤسسه رازی است و هیچ کدام از خارج از کشور تهیه نشده است.


انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید