Iranian Agriculture News Agency

با هدف هماهنگی فعالیت‌ های ترویجی با فعالیت‌های تحقیقاتی؛

در دومین نشست فنی پژوهشگر مروجان ارشد سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی سراسر کشور ٥٩ پژوهشگر مروج ارشد در چهار کارگروه زراعت، باغبانی، دام، طیور و آبزیان و آبیاری و سامانه های آبیاری حضور داشتند.

دومین نشست فنی پژوهشگر مروجان ارشد سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی سراسر کشور برگزار شد

دومین نشست فنی پژوهشگر مروجان ارشد سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی سراسر کشور صبح امروز (یکم آبان ماه ) در سالن مروج معاونت ترویج این سازمان برگزار شد.

به گزارش ایانا، در نشست فنی پژوهشگر مروجان ارشد سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی سراسر کشور ٥٩ پژوهشگر مروج ارشد در چهار کارگروه زراعت، باغبانی، دام، طیور و آبزیان و آبیاری و سامانه های آبیاری حضور داشتند.

براساس این گزارش، این کارگروه‌ها اتاق فکر سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی به شمار می روند که اهم وظایف آن هدایت فعالیت های ترویجی هماهنگ با فعالیت های تحقیقاتی است.

نهایی نمودن عناوین مورد تأیید برای فعالیت های ترویجی از کتاب یافته های تحقیقاتی سال های ٩٣ و 94، اعلام عناوین مورد تأیید برای فعالیت های ترویجی از مجموع انتقال یافته های مؤسسه های تحقیقاتی، داوری نشریه های ترویجی استانی، پیشنهاد 10 عنوان فیلم ترویجی در هر کارگروه مرتبط با برنامه های 14 گانه اقتصاد مقاومتی، بازبینی نشریه های ترویجی موجود در تالار ترویج به منظور غربالگری و تعیین عناوین مورد نیاز از جمله دستور کار دومین نشست فنی پژوهشگر مروجان ارشد سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی سراسر کشور بود.

در دومین نشست فنی پژوهشگر مروجان ارشد سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی سراسر کشور همچنین موضوع های فرایند تهیه مطالب ترویجی برای فضای مجازی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور اطلاع رسانی به موقع به مروجان و بهره برداران، برنامه ریزی و تهیه دستورالعمل گام به گام ترویجی، محصولی یا موضوعی و تدوین آیین نامه فعالیت پژوهشگر مروجان ارشد و فرم گزارش عملکرد سالانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید