Iranian Agriculture News Agency

بین معاونت ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و صندوق بیمه کشاورزی صورت گرفت:

به منظور استفاده از ظرفیت و توانمندی مروجان و محققان پهنه های کشاورزی و کارشناسان صندوق بیمه کشاورزی جهت ارتقای شاخص نفوذ بیمه در بخش کشاورزی، ترویج فرهنگ بیمه در بین بهره‌برداران و ارتقای کمی و کیفی خدمات بیمه‌ای در بخش کشاورزی، تفاهم نامه‌ای بین معاونت ترویج سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی و صندوق بیمه کشاورزی منعقد شد.

امضای تفاهم نامه همکاری گسترش فرهنگ بیمه کشاورزی و کاهش ریسک های بخش کشاورزی

به منظور استفاده از ظرفیت و توانمندی مروجان و محققان پهنه های کشاورزی و کارشناسان صندوق بیمه کشاورزی جهت ارتقای شاخص نفوذ بیمه در بخش کشاورزی، ترویج فرهنگ بیمه در بین بهره برداران و ارتقای کمی و کیفی خدمات بیمه‌ای در بخش کشاورزی، تفاهم نامه‌ای بین معاونت ترویج سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی و صندوق بیمه کشاورزی منعقد شد.

به گزارش ایانا از معاونت ترویج کشاورزی، براساس این تفاهم نامه که به مدت پنج سال اعتبار دارد، با تشکیل ستادهای هماهنگی در سطح استان ها برای برنامه ریزی مشترک با ایجاد ظرفیت در کشاورزان پیشرو، رهبران محلی و ارایه برنامه های ترویجی،آموزشی و اطلاع رسانی، اولین اقدامات اساسی جهت اشاعه فرهنگ بیمه و بازاریابی بیمه کشاورزی برای مدیریت ریسک و کاهش اثرات نامطلوب خسارات در بخش کشاورزی صورت می گیرد.
براساس این گزارش، همکاری در زمینه مطالعه راهکارهای توسعه فرهنگ بیمه، مدیریت ریسک و بهبود فنی واحدهای تولید در بخش کشاورزی با همکاری همه معاونت های وزارت جهاد کشاورزی برای معرفی مناسب ترین روش ها و رهیافت های ترویجی بیمه کشاورزی، متناسب با نیازهای آموزشی گروه های هدف و فرهنگ هر یک از جوامع شناسایی شده؛ از دیگر مفاد این تفاهم نامه به شمار می رود.

از دیگر برنامه هایی که در این تفاهم نامه به آن اشاره شده است که دو طرف این تفاهم نامه باهمکاری باید به آن اقدام کنند، می توان به همکاری در برگزاری همایش، سمینار، جشنواره و دوره های مشترک برای گروه های هدف در زمینه اشاعه فرهنگ بیمه و مدیریت ریسک، برنامه ریزی برای تولید محتوی آموزشی فیلم،بروشور،نرم افزار های کاربردی،جزوات آموزشی و ...، مشارکت در برنامه های تجلیل از کشاورزان،مروجان و بیمه گذاران نمونه و استفاده از ظرفیت شرکت های فنی مشاوره ای کشاورزی در جهت اشاعه فرهنگ بیمه و بازاریابی بیمه کشاورزی اشاره کرد.

گفتنی است این تفاهم با حضور دکتر کاظم خاوازی معاونت ترویج کشاورزی و مدیران کل این معاونت از یکسو و مهندس محمد ابراهیم حسن نژاد، قایم مقام و عضو هیات مدیره صندوق بیمه کشاورزی و سایر مدیران این صندوق از سوی دیگر، منعقد شد.


انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید