Iranian Agriculture News Agency

21 هزارو 45 کشاورز موزامبیکی از اکتبر 2016 تا ژوئیه سال جاری، از تراکتور برای بهره برداری از زمین های خود و سایر بسته های تکنولوژیکی برای بهبود تولید و بهره وری کشاورزی بهره برده اند.

کشاورزان موزامبیکی از برنامه مکانیزاسیون کشاورزی بهره مند می شوند/1624 نفر تا 2016 و 21045 کشاورز تا 2017 از تراکتور استفاده کردند

21 هزارو 45 کشاورز موزامبیکی از اکتبر 2016 تا ژوئیه سال جاری، از تراکتور برای بهره برداری از زمین های خود و سایر بسته های تکنولوژیکی برای بهبود تولید و بهره وری کشاورزی بهره برده اند.

به گزارش ایانا از سایت "کلوب اف موزامبیک" این افزایش چشمگیر بوده، چراکه در سال 2015/2016 تنها 1624 کشاورز از این تجهیزات که توسط مراکز خدمات کشاورزی تامین شد، بهره بردند.

درباره این برنامه ، وزیر کشاورزی خوزه پاچکو ( Jose Pacheco )، در سومین نشست ملی مکانیزاسیون کشاورزی در گندولا( Gondola : منطقه ای در غرب موزامبیک)، در استان مرکزی مانیکا ، توضیح داد.

وزیر کشاورزی گفت: "برنامه مکانیزاسیون 82 درصد از هدف خود را به دست آورده است. این برنامه طوری برنامه ریزی شده بود که تجهیزات به صورت کرایه برای کشاورزان در 61 هزار و 560 هکتار مورد استفاده قرار گیرد. درحالی که این رقم به 50 هزارو 455 هکتار رسیده است."

همچنین تخمین زده شده که میزان تولید از این زمین ها به نیمی از آنچه پیش بینی شده بود ، برسد. پاچکو گفت : "کل تولید ناشی از مکانیزاسیون کشاورزی حدود 156 هزارو 222 تن تخمین زده شده است که تنها 50.4 درصد از میزان برنامه ریزی شده ؛ 312 هزارو 109 تن است. در عین حال محصولات اصلی تولید شده در این مناطق عبارتند از ذرت، برنج، لوبیا، کنجد و سبزیجات."

وزیر معتقد است که برنامه مکانیزاسیون به بهبود درآمد کشاورزان خرده پا کمک کرده و 640 شغل مستقیم جدید و 3575 شغل غیرمستقیم ایجاد کرده است.

وی افزود: "این برنامه نه تنها مستقیما برای تولید کنندگان سودمند بوده، بلکه زندگی بسیاری از موزامبیکی ها را بهبود بخشیده است. در این مجموعه فعالیت ها، 542 اپراتور دستگاه ، 58 مدیر و 64 متخصص و مکانیک آموزش دیده اند. در حالی که هدف ما از این فرآیند ، تولید غذای بیشتر و امنیت غذایی کشور است. "

تحت برنامه مکانیزاسیون کشاورزی، تا ژوئیه امسال 134 مرکز خدمات کشاورزی در سراسر کشور تاسیس شده، به طوری که 90 مرکز از طریق وزارت کشاورزی و 44 مرکز از طریق آژانس توسعه دره زامبزی (1) ایجاد شده است. همچنین 107 مرکز به طور خصوصی و 27 مرکز به صورت عمومی اداره می شوند. این درحالی است که 61 ذینفع به صورت فردی، تجهیزات را از دولت های استانی دریافت کرده اند.

گفتنی است، 584 تراکتور و ابزار مربوطه فراهم شده، به طوری که 513 ابزار توسط وزارتخانه و باقیمانده از سوی آژانس دره زامبزی تامین شده است.

ترجمه: فرحناز سپهری

1- Zambezi Valley Development Agency

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید