Iranian Agriculture News Agency

تفاهم نامه تأسیس مرکز رشد مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی به امضای رؤسای مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی و پارک علم و فناوری استان البرز رسید.

امضای تفاهم نامه تأسیس مرکز رشد مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی

تفاهم نامه تأسیس مرکز رشد مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی به امضای رؤسای مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی و پارک علم و فناوری استان البرز رسید.

به گزارش ایانا از مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، تفاهم نامه تأسیس مرکز رشد مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی در جلسه ای با حضور رؤسای مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی و پارک علم و فناوری استان البرز و مدیران ذیربط در سالن جلسات پارک علم و فناوری استان البرز به امضای طرفین رسید.

براساس این گزارش، در این نشست ربانی رئیس پارک علم و فناوری استان البرز به نقش مثبت و مؤثر مراکز رشد در هم افزایی و ایجاد تعامل دستگاه های دولتی و بخش های خصوصی اشاره کرد.

در این نشست همچنین حسنی رئیس مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی ضمن تشریح روند تأسیس این مؤسسه و پژوهشکده های تابعه، به ظرفیت ها و پتانسل های متنوع علمی و فنی موجود در مؤسسه اشاره کرد و راه اندازی مرکز رشد را گامی مثبت و مؤثر در تجاری سازی دانش فنی تولیدی در مؤسسه برشمرد.

براساس این گزارش، مدیران این دو مجموعه به بیان دیدگاه ها و نظرات فنی و تخصصی خود در خصوص ضرورت تأسیس مرکز رشد تخصصی علوم باغبانی و موقعیت ها و قابلیت های موجود و قابل پیش بینی برای این مرکز پرداختند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید