Iranian Agriculture News Agency

با امضاء تفاهمنامه‌ای صورت گرفت:

قائم مقام رئیس مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در حوزه فناوری و تجاری سازی از امضای تفاهم نامه انتقال دانش فنی تولیدات مصرف طیور این مؤسسه با شرکت کوثر از بخش خصوصی خبر داد.

حمایت مؤسسه رازی برای حضور بخش خصوصی در حوزه واکسن‌سازی

قائم مقام رئیس مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در حوزه فناوری و تجاری سازی از امضای تفاهم نامه انتقال دانش فنی تولیدات مصرف طیور این مؤسسه با شرکت کوثر از بخش خصوصی خبر داد .

به گزارش ایانا از مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، دکتر غلامرضا شکری با اشاره به امضاء تفاهم نامه بین این مؤسسه و شرکتی از بخش خصوصی گفت: به منظور استفاده بهینه از تمام ظرفیت های موجود کشور در بخش های دولتی و خصوصی و در راستای تحقق امر اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان و با هدف اتکا به تولید داخل و جلوگیری از واردات واکسن و فرآورده های بیولوژیک، سال گذشته به دستور وزیر جهاد کشاورزی کمیته ای سه نفره با عضویت رئیس مؤسسه رازی، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و یکی از مشاوران وزیر تشکیل شد .

وی هدف از شکل گیری این کمیته را اجرای سند تجاری سازی تولیدات مؤسسه رازی عنوان کرد و افزود: یکی از مصوبات این کمیته ارائه دانش فنی فرآورده های طیور مؤسسه رازی در قالب یک سبد فناوری به شرکت های خصوصی است .

قائم مقام رئیس مؤسسه رازی در حوزه فناوری و تجاری سازی گفت: بر این اساس، مؤسسه رازی در عمل به تکالیف خود برای کمک به توسعه صنعت واکسن سازی در بخش غیردولتی، چند ماه پیش با فراخوان سراسری از شرکت های خصوصی متقاضی دانش فنی تولیدات مصرف طیور این مؤسسه دعوت به عمل آورد .

شکری افزود: در میان شرکت هایی که در این فراخوان اعلام آمادگی کردند، پس از انجام ارزیابی های لازم و توافقات اولیه، پیش نویس تفاهم نامه برای سه شرکت تهیه و ارسال شد .

وی با بیان اینکه تفاهم نامه با شرکت کوثر به امضاء رئیس مؤسسه رازی و مدیرعامل گروه اقتصادی کوثر رسید، اضافه کرد: در مرحله بعد، پس از اینکه هر دو طرف از مراجع بالادستی خود مجوز اجرای مصوبات را بگیرند، تفاهم نامه به مرحله عقد قرارداد می رسد .

قائم مقام رئیس مؤسسه رازی در حوزه فناوری و تجاری سازی یادآور شد: به موجب این تفاهم نامه قرار است دانش فنی فرآورده های طیور، خدمات QC و QA مؤسسه رازی در اختیار این شرکت قرار گیرد. استفاده از برند رازی برای بازار آینده محصولات حوزه طیور و پشتیبانی های R&D و تحقیقاتی مربوط به حوزه تولیدات نیز از دیگر خدمات مؤسسه رازی به این شرکت است. در عین حال مجموعه های شرکت کننده در فراخوان ممکن است علاوه بر این موارد، تقاضای پشتیبانی های دیگری داشته باشند که مؤسسه رازی براساس ابلاغیه وزیر مکلف است مطابق با مصوبات قانونی برای توسعه صنعت واکسن سازی در بخش خصوصی همکاری کند .

وی با اشاره به اینکه نیمی از بازار واکسن های طیور کشور در اختیار واکسن های وارداتی است، تأکید کرد: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، در کنار تولیدات مؤسسه رازی منجر به خروج از این وضعیت و پوشش گسترده تر بازار طیور کشور با واکسن های داخلی و جلوگیری از واردات خواهد شد .

شکری همچنین یادآور شد: ارزیابی شرکت هایی که در فراخوان اعلام آمادگی کردند در دو مرحله و براساس توانمندی شرکت ها با توجه به مستنداتی که ارائه دادند، توسط گروه کارشناسان خبره مؤسسه رازی انجام شد. این گروه طبق مصوبه هیئت امناء مؤسسه وظیفه درجه بندی شرکت ها را بر عهده دارند.


انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید