Iranian Agriculture News Agency

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به اینکه ٨٠٠گروه بازرسی به برداشت از منابع آبی نظارت می‌کنند، گفت: در قالب طرح تعادل بخشی آب ١٥ هزار حلقه چاه مسدود و از برداشت ٨٥٠ میلیون مترمکعب آب از منابع زیرزمینی جلوگیری شد.
محمد حاج رسولی‌ها در گفت‌وگو با فارس در خصوص اجرای موفق یا ناموفق طرح تعادل‌بخشی آب، گفت: بحثی که از ابتدا در وزارت نیرو در خصوص اجرای طرح تعادل‌بخشی آب مطرح بود این بود که موفقیت این طرح منوط به این است که تمام عوامل مثل مردم و سایر دستگاه‌ها باید به این طرح کمک کنند چرا که نمی‌توان برای کاهش یافتن برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی فقط از وزارت نیرو انتظار داشت.
وی افزود: بنابراین پیشرفت خوبی در طرح تعادل‌بخشی آب چه به لحاظ مسدود کردن چاه‌ها و چه به لحاظ اقداماتی که در خصوص نصب کنتور بر روی چاه‌ها انجام دادیم ایجاد شد، اما متاسفانه شرایط به گونه‌ای نبود و نتوانستیم برای این طرح تامین منابع کرده و به طور کامل طرح را اجرا کنیم. مدیرعامل شرکت منابع آب افزود: با وجود تمام این چالش‌ها و مشکلات توانستیم به ٧٠ تا ٨٥ درصد اهداف برنامه خود در این طرح در سال گذشته برسیم.
حاج رسولی‌ها گفت: در قالب این طرح قرار بود که ٢٠ هزار حلقه چاه را مسدود کنیم اما حدود ١٥ هزار حلقه چاه را مسدود کردیم و در برنامه خود تلاش داشتیم که یک میلیارد مترمکعب آب صرفه‌جویی کنیم که توانستیم از اضافه برداشت حدود ٨٠٠ تا ٨٥٠ میلیون مترمکعب منابع زیرزمینی و چاه‌های غیرمجاز جلوگیری کنیم.
انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید