Iranian Agriculture News Agency

معاون وزیر جهادکشاورزی:

مشهد- ایرنا- معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: مراکز آموزش کشاورزی کشور از 40 سال پیش نوسازی نشده است.

مراکز آموزش کشاورزی کشور در وضعیت 40 سال پیش هستند

مشهد- ایرنا- معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: مراکز آموزش کشاورزی کشور از 40 سال پیش نوسازی نشده است .

اسکندر زند در دوازدهمین گردهمایی روسا و معاونان آموزشی مراکز آموزش جهاد کشاورزی کشور در مشهد افزود: اکنون هم که این کار کلید خورده است از بودجه تحقیقاتی مشغول نوسازی بخش آموزش هستیم زیرا آموزش، ردیف بودجه برای نوسازی ندارد .

وی اظهار کرد: از سازمان برنامه و بودجه می خواهیم برای نوسازی مراکز آموزش کشاورزی کمک کند .

وی گفت: فشارهای اقلیمی و فشارهای بخشهای مختلف به کشاورزی زیاد است و حمایتها آنچنان که باید و شاید نیست .

زند با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب در دیدار با هیات دولت افزود: این سخنان حاوی نکات بسیار کلیدی است که باید نصب العین قرار داد و از مهمترین این امور داشتن برنامه دقیق و مدون است .

وی اظهار کرد: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور سه برنامه چابک سازی، افزایش اثر بخشی و نوسازی در پیش رو دارد که در چهار سال آینده باید پنج برنامه مدون با برش استانی در زمینه های آموزش بهره برداران، آموزش کارکنان، آموزش عالی علمی کاربردی، متوسطه و برنامه نوسازی تهیه و تدوین شود به گونه ای که اثر بخش و چابک باشد .

وی با بیان اینکه داشتن اولویت و تمرکز بر اولویت از توصیه های دیگر رهبر فرزانه نظام در این دیدار بود گفت: اغلب مدیران اولویت بندی می کنند و برنامه استراتژیک می نویسند ولی بر اولویتها تمرکز نمی کنند در حالی که بزرگترین راه اتلاف وقت، جا به جایی اولویت است .

زند افزود: آموزش و نوسازی در آموزش، افزایش کارایی آموزشها و اثر بخشی آموزشها و همچنین چابک سازی در امر آموزش از اولویتهای مهم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی طی چهار سال آینده است .

وی اظهار کرد: مدیران بخش کشاورزی باید با کشاورزان نمونه و کارکنان خود ارتباط داشته باشند زیرا ارتباط ، سر منشا خیلی از کارهای ماست و توصیه می شود حتی در سالن های اداره های کشاورزی عکس کشاورزان را نصب کنند چرا که حضور کشاورز باید در همه جای بخش کشاورزی ملموس باشد .

وی روحیه جهادی و تلاش مضاعف، همکاری تیمی، تحمل مخالف و استقبال از نقد، تقویت روحیه مردمی و پرهیز از اشرافیگری، کارآمدی سیستم، پیگیری و نظارت بر زیر مجموعه و داشتن روحیه خطر پذیری را از توصیه های دیگر رهبر معظم انقلاب به هیات دولت برشمرد و رعایت آنها در بخش کشاورزی را توصیه کرد .

وی گفت: دفاع از بخش کشاورزی فرد مقتدر، توانمند، با نفوذ، با تجربه و کهنه کار می خواهد که از فردی چون مهندس حجتی این کار بر می آید .

دوازدهمین گردهمایی روسا و معاونان آموزشی مراکز آموزش کشاورزی کشور، مدت 2 روز در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی ادامه دارد.


انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید