Iranian Agriculture News Agency

در راستای ایجاد شرکت خدماتی زنان کشاورز

سه شرکت خدماتی که توسط زنان کشاورز ایجاده شده است، توانسته است تا کشاورزان را به تکنیک های کشاورزی هوشمند و مهارت های بازاریابی مجهز کند.

توانمندسازی کشاورزان هندی کلید خورد

سه شرکت خدماتی که توسط زنان کشاورز ایجاده شده است، توانسته است تا کشاورزان را به تکنیک های کشاورزی هوشمند و مهارت های بازاریابی مجهز کند.

به گزارش ایانا از سایت "د بتر ایندیا"، چند سال پیش، زنان کشاورز از ویکاراباد، در حومه حیدرآباد، برای حمل و نقل کالاهای خود به بازار به منظور فروش، مجبور بودند به دیگران تکیه کنند. حتی اگر آن ها بازاری نمی یافتند، پیدا کردن یک قیمت عادلانه و چانه زنی با خرده فروشان چالش روزانه آن ها بود.

بنابراین چهار سال پیش، آن ها تصمیم گرفتند با مشارکت همدیگر، شرکت های خدماتی را برای کسب سود و افزایش عملکردشان راه اندازی کنند.

در همین راستا آن ها با تکنیک های کشاورزی هوشمند و مهارت های بازاریابی مجهز شدند، اکنون این زنان درآمد فصلی درحدود 13 تا 15 هزار روپیه دارند.

امروز، این زنان اداره سه شرکت خدماتی کشاورزان از جمله شرکت خدمات کدانگال، حسن آباد و انگدیریچور با مسئولیت محدود را برعهده دارند.

این زنان با اداره شرکت ها به توانمندسازی بیش از 2756 عضو کمک کردند؛ افرادی که دیگر نیازی ندارند منتطر کود یا آفت کش باشند. بلکه اکنون از این مشکلات رهایی یافته و در عین حال در زمان و هزینه هم صرفه جویی می کنند.

"چند سال پیش، ما مجبور بودیم که روزها برای خرید کود منتطر باشیم و نمی توانستیم درخواست بیشتری داشته باشیم. اما در حال حاضر، همه چیز تغییر کرده است." این مطلب را جایا رانی یو ، یک کشاورز برنج از روستای پاسپور به تایمز اف ایندیا ( Times of India )گفت.

همچنین این شرکت ها زنان را در مورد زمان کشت، نوع و کیفیت دقیق کود و آفت کش ها آگاه کرده اند که این موارد می تواند به یک برداشت بهتر بینجامد. در عین حال برای رویارویی با چالش فروش محصولات، به آن ها مهارت های جدید بازاریابی جدید آموزش داد ه اند.

دواما ار، کسی که در زمین چهار هکتاری، بیش از 40 سال کشاورزی کرده، گفت: "من اکنون می توانم با درک درست با مغازه داران صحبت کنم."

این درحالی است که این زن کشاورز از 4 سال پیش سهامدار شرکت کدانگال کشاورز شده و از آن زمان اوضاع برای وی تغییر کرده است.

امروز او با خرده فروشان با اعتماد به نفس مذاکره می کند. به گفته وی، هیچ کس پیش از این درباره میزان استفاده از آفت کش آگاهی نداده بود. اما اکنون می دانم چگونه از مزرعه مراقبت کنم.

همچنین آن ها امیدوارند که این مدل توسط زنان کشاورز در سراسر کشور اجرا شود تا به توانمندسازی زنان کشاورز کمک کند.

ترجمه: فرحناز سپهری

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید