Iranian Agriculture News Agency

با صدور بیانیه ای

اتاق بازرگانی و صنایع اتحادیه همکاری های منطقه ای جنوب آسیا1(SAARC-CCI) از دولت پاکستان خواست به افزایش سرمایه گذاری در بخش تحقیقات کشاورزی با هدف افزایش بازده محصولات و تقویت امنیت غذایی در این کشور بپردازد.

"سارک" خواستار افزایش سرمایه گذاری در بخش تحقیقات کشاورزی شد

اتاق بازرگانی و صنایع اتحادیه همکاری های منطقه ای جنوب آسیا 1 ( SAARC-CCI ) از دولت پاکستان خواست به افزایش سرمایه گذاری در بخش تحقیقات کشاورزی با هدف افزایش بازده محصولات و تقویت امنیت غذایی در این کشور بپردازد.

افتخار علی مالک (Iftikhar Ali Malik) ، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع سارک، در بیانیه ای از دولت خواست تا وام های کشاورزی بدون بهره را با شرایط و زمان مناسب، در کنار تسهیلات ویژه ای در مصرف آب و برق به کشاورزان اختصاص دهد.

در گفت وگویی با هیات نمایندگی کشاورزان پیشرو به رهبری مظفر علی سیال (Muzaffar Ali Sial) ، او از کشاروزان درخواست کرد که با روش های علمی برای افزایش تولید دانه های غذایی سازگار شوند تا واردات به وسیله یک پنجم زمین های کشاورزی اختصاص یافته به کاشت عدس کاهش یابد. او با تأکید بر آمادگی بیشتر و نیاز به برداشتن گام های جسورانه برای ساختن آینده ای موفق در پاکستان، خواستار "انقلاب سبز" در این کشور شد که نشان دهنده بهبود بهره وری بادوام بدون آسیب های اجتماعی و اکولوژیکی است.

او گفت که کشاورزان ما هنوز نسبت به دسترسی به بذرهای باکیفیت، آب و انرژی کافی، دسترسی به قیمت های مناسب و بازاهایی برای تولیداتشان عقب مانده اند. او اضافه کرد: "ما باید با شیوه تولید مواد غذایی در جهان و همچنین نحوه توزیع، فروش و مصرف این مواد سرکار داشته باشیم و برای این کار نیازمند انقلاب سبزیم که بازده محصولاتمان را با کارکردن متناسب با طبیعت افزایش دهیم."

او اشاره می کند که امروزه بیش از نیمی از مواد غذایی تولید شده در نتیجه ناکارآمدی در مدیریت انسانی زنجیره موادغذایی تلف شده، تبدیل به ضایعات شده و یا درو ریخته می شود: "تا زمانی که ما برنامه یکپارچه متعادل و جامعی را آماده نکنیم، نمی توانیم زندگی کشاورزان را تغییر دهیم."

با تأکید بر نیاز فوری به استفاده از روش های علمی در کشاورزی برای افزایش بهره وری، افتخار گفت که زمان آن است که کشور به سمت انقلاب سبز برود. او اضافه کرد که پاکستان می تواند سالانه بیش از 1.2 میلیارد دلار، با تشویق بخش داخلی روغن های خوراکی، ذخیره کند.

به عقیده او کشاورزی مناسب، تولید، تبدیل و بازاریابی دانه های روغنی می تواند وابستگی به واردات را کاهش دهد و با کسب درآمد حاصل از ارز خارجی به پاکستان که با کمبود مواد غذایی در منطقه رو به روست کمک کند.

پانوشت:

1. South Asian Association for Regional Cooperation Chamber of Commerce and Industry

ترجمه: مهشید جلالیان


انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید