Iranian Agriculture News Agency

در پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری صورت گرفت:

عضو هیات علمی پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری وزارت جهادکشاورزی بیماری‌های مهم خرمالو در ایران را مورد بررسی علمی قرار داد و در ارتباط با نحوه شناسایی و علایم ناشی از بیماری، نحوه خسارت و مدیریت مبارزه با آن ها مواردی را طرح کرد.

معرفی بیماری‌های مهم خرمالو در ایران

عضو هیات علمی پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری وزارت جهادکشاورزی بیماری‌های مهم خرمالو در ایران را مورد بررسی علمی قرار داد و در ارتباط با نحوه شناسایی و علایم ناشی از بیماری، نحوه خسارت و مدیریت مبارزه با آن ها مواردی را طرح کرد.

به گزارش ایانا از پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری، دکتر حسین طاهری عضو هیات علمی این پژوهشکده با بیان اینکه خرمالو با نام علمی Diospyros kaki و از خانواده Ebenaceae است، گفت: این گیاه جزو میوه‌های نیمه گرمسیری، دولپه ای و خزان کننده و دارای گل های زرد متمایل به سفید است. تولید و تکثیر میوه از دو روش بکرزایی و یا گرده افشانی صورت می‌پذیرد. چین، کره جنوبی و ژاپن جزو کشورهای برتر تولید کننده خرمالو هستند.

وی افزود: سطح زیر کشت خرمالو در سال 1394 در ایران، 2093 هکتار بود و بیشترین سطح زیر کشت و تولید مربوط به استان مازندران است. بیمارگرهای قارچی، باکتریایی، ویروسی و شبه ویروسی مختلفی به درختان خرمالو حمله می‌کنند و باعث خسارت می‌شوند. انواع لکه برگی‌ها، لکه‌های روی میوه و پوسیدگی آن، آلودگی تنه و شاخه، پوسیدگی ریشه و زوال درخت از بیماری های مختلف این گیاه هستند.

عضو هیات علمی پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری در پایان با اشاره به بیماری‌های مختلف خرمالو در دنیا، در ارتباط با نحوه شناسایی و علایم ناشی از بیماری، نحوه خسارت و مدیریت مبارزه با آن ها مواردی را طرح کرد./

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید