Iranian Agriculture News Agency

معاون تضمین کیفیت مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی خبر داد:

معاون تضمین کیفیت مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی با بیان اینکه در حال حاضر هر محصولی که در مؤسسه تولید می شود، علاوه بر شناسنامه دار بودن آن فرآورده، تمامی تجهیزاتی که برای تولید آن محصول استفاده می شود نیز دارای شناسنامه هستند، گفت: در این شناسنامه برند کالا، مبدا خرید، کاربرد آن، سرگذشت آن از ابتدا تاکنون، تعمیراتی که بر روی آن انجام شده، زمان کالیبراسیون و وضعیت محصول در زمان، مشخص می‌شود.

تهیه شناسنامه برای تمامی تجهیزات و تأسیسات مؤسسه رازی

معاون تضمین کیفیت مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی با بیان اینکه در حال حاضر هر محصولی که در مؤسسه تولید می شود، علاوه بر شناسنامه دار بودن آن فرآورده، تمامی تجهیزاتی که برای تولید آن محصول استفاده می شود نیز دارای شناسنامه هستند، گفت: در این شناسنامه برند کالا، مبدا خرید، کاربرد آن، سرگذشت آن از ابتدا تاکنون، تعمیراتی که بر روی آن انجام شده، زمان کالیبراسیون و وضعیت محصول در زمان، مشخص می‌شود.

به گزارش ایانا از مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، دکتر مهرداد راسخی با اشاره به اینکه از سال گذشته تاکنون "هرعمل یک دستورالعمل" را به عنوان هدف، در دستور کار قرار داده ایم، اظهار کرد: در این راستا عملی در مؤسسه رازی انجام نمی شود، مگر قبل از انجام آن، دستورالعملی تهیه شده باشد و به عبارتی تمامی اقداماتی که در مؤسسه رازی انجام می گردد، دارای یک دستور العمل استاندارد مکتوب تحت عنوان SOP است.

وی با بیان اینکه این SOP ها در ساختاری به نام گروه مستندات، تحت کنترل قرار گرفته و شماره مشخصی برای آن در نظر گرفته می شود، افزود: می توانیم ادعا کنیم که تمامی محصولات مؤسسه برای همه مراحل تولید و تضمین کیفیت، دارای دستورالعمل های استاندارد مکتوبی است که توسط صاحب نظرترین افراد در آن حوزه تهیه شده است.

معاون تضمین کیفیت مؤسسه رازی با تأکید بر اینکه بر این اساس به صورت ضمانت شده ای کیفیت محصولات مؤسسه تضمین می شود، گفت: در حال حاضر هر محصولی که در مؤسسه تولید می شود، علاوه بر شناسنامه دار بودن آن فرآورده، همه تجهیزات و تأسیساتی که برای تولید محصولات به کار گرفته می شود نیز دارای شناسنامه است.

وی ادامه داد: در این شناسنامه علاوه بر اینکه برند کالا به طور واضحی مشخص شده است، مبدا خرید، کاربرد آن، سرگذشت آن از ابتدا تاکنون، تعمیراتی که بر روی آن انجام شده، زمان کالیبراسیون و وضعیت محصول در زمان، مشخص می شود.

راسخی تأکید کرد: شناسنامه تجهیزات مؤسسه رازی اقدام بزرگی بود که برای ضمانت کردن کیفیت محصولات این مؤسسه ناگزیر به اجرای آن برای محصولات تولید شده بودیم.

وی بیان کرد: این شناسنامه هم اکنون به طور صد در صد برای تمامی تجهیزات مؤسسه انجام شده است؛ اما برای تاسیسات، درصدی از اجرای این شناسنامه باقی مانده که ظرف سال جاری، آن نیز تکمیل خواهد شد./

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید