Iranian Agriculture News Agency

تیم مدیریتی معاونت فنی و کنترل کیفی وزارت بهداشت کشور عراق به منظور آشنایی با دستاوردهای پزشکی و گسترش تعاملات با مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در این مؤسسه حضور یافتند و از بخش های مختلف آن بازدید کردند.

بازدید هیأت بلندپایه وزارت بهداشت عراق از مؤسسه رازی

تیم مدیریتی معاونت فنی و کنترل کیفی وزارت بهداشت کشور عراق به منظور آشنایی با دستاوردهای پزشکی و گسترش تعاملات با مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در این مؤسسه حضور یافتند و از بخش های مختلف آن بازدید کردند.

به گزارش ایانا از مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، کشور عراق که از دو سال گذشته در راستای همکاری با مؤسسه رازی از سرم های درمانی ضد مارزدگی و ضد عقرب گزیدگی این مؤسسه استفاده می کرد، با توجه به کیفیت این سرم ها خواستار توسعه روابط با مؤسسه رازی شد.

در این نشست که دکتر علی اسحاقی معاون تحقیق و تولید فرآورده های بیولوژیک، دکتر مهرداد راسخی معاون تضمین کیفیت و سایر مدیران مؤسسه رازی حضور داشتند، دکتر محمد اسماعیل مجید مدیر مؤسسه واکسن و سرم سازی عراق (بغداد) با توجه به رضایت از تعاملات گذشته با مؤسسه رازی، در خصوص افزایش این همکاری ها در زمینه تولید سرم های تخصصی برای کشور عراق، مباحثی را مطرح کرد.

دکتر عباس مدیرکل فنی وزارت بهداشت عراق، دکتر حسین نائب رئیس کمیسیون معاملات عراق، دکتر کریم مدیر ارزیابی و دکتر عبدالرزاق مدیر ترخیص فرآورده های دارویی عراق نیز دکتر اسماعیل رئیس مؤسسه واکسن سازی این کشور را همراهی می‌کردند./

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید