Iranian Agriculture News Agency

پژوهشگران به منافع عمده تحقیقات در زمینه درمان میکروبیومی پرداختند

درحالی که میکروب های مفید هرچه بیشتر در حال تبدیل شدن به یک ابزار رایج در کشاورزی هستند، اثربخشی آن ها در این زمینه به دلیل عوامل استرس زا مانند گرما و خشکسالی در رقابت با سایر میکروب ها و تعامل با گیاه میزبان در محیط زیست واقعی به شدت کند است. چنین عواملی می تواند اثر بخشی درمانی آن ها را کاهش دهد یا حتی منجر به انقراض میکروب ها شود.

یک پاردایم تازه و بدیع برای پیشبرد تحقیقات در مورد میکروب های مفید

درحالی که میکروب های مفید هرچه بیشتر در حال تبدیل شدن به یک ابزار رایج در کشاورزی هستند، اثربخشی آن ها در این زمینه به دلیل عوامل استرس زا مانند گرما و خشکسالی در رقابت با سایر میکروب ها و تعامل با گیاه میزبان در محیط زیست واقعی به شدت کند است. چنین عواملی می تواند اثر بخشی درمانی آن ها را کاهش دهد یا حتی منجر به انقراض میکروب ها شود.

به گزارش ایانا از سایت "ساینس دیلی" علاوه بر این چالش ها: توسعه میکروب های مفید جدید و درمان های میکروبیوم کند شده اند. به دلیل این که مجموعه تاکسون های میکروبی که در خاک کشف شده اند بسیار زیاد و متنوع هستند و جدا کردن مفیدترین آن ها برای مطالعه بسیار سخت است.

از طریق مقاله جدید مجله فیتوبیومز با عنوان "ترجمه فیتوبیوم ها از نظریه تا عمل: با ملاحظات اکولوژیکی و تکاملی"، دکتر کریستین هاوکس و الیز کانر در دپارتمان زیست شناسی یکپارچه در دانشگاه تگزاس پیشنهاد کردند که تئوری های اکولوژیکی برای بهبود فرآیند توسعه تکنولوژی میکروبی به کار برده شود.

هاوکس می گوید: "بیشتر مطالعات انجام شده در زمینه میکروبیوم در حوزه کشاورزی از مکانیزم های اکولوژیکی جدا شده اند". "ما می گوییم که اگر ما می توانیم مکانیزم های اکولوژیکی اساسی را شناسایی کنیم، با استفاده از این ها می توانیم یک نقشه راه برای بهبود توسعه و به کار بردن درمان میکروبی موفق فراهم کنیم."

هاوکس و کانر برای روشن کردن این مسئله با استفاده از قارچ های درون رست، جنبه های اکولوژیکی و تکاملی تئوری نیچه یا کنام (نقشی که هر ارگانیسم در دنیای طبیعی بازی می کند) در زمینه مطالعات میکروبیوم گیاهی را یکپارچه کردند تا به توسعه و پیاده سازی درمان میکروبیومی کمک کنند. موارد مطرح شده به شرح ذیل بودند:

· به کار بردن روش هایی چون جدا سازی این گونه ها برای محدود کردن تعاملات رقابتی و به حداکثر رساندن پایداری، اثرات ذخیره سازی که از تغییرات موقتی در دسترس بودن منابع غذایی سود می برند و مانند آن.

· چگونه این فرآیندها هم می توانند برای استقرار و پایداری درمان میکروبیومی در مزارع یک مانع و هم یک موقعیت باشند.

· موانع اجرای درمان های میکروبیومی مبتنی بر این روش، از جمله نقش بالقوه فرآیندهای خنثی، مسائل مربوط به فناوری و مقیاس تولید ماده تلقیحی

هوکس می گوید: "با در نظر گرفتن کنام در زمان طراحی این روش درمانی، ما می توانیم تاثیر درمان و پایداری آن را افزایش دهیم". "به طور ایده آل، شناسایی مهمترین مکانیزم ها به ما اجازه می دهد که اشتراکات درمانی را که با وجود نوسانات محیطی، نیرومند هستند و به سختی مورد هجوم قرار می گیرند و منافع متداوم ایجاد می کنند، گرد هم جمع کنیم.

هاوکس نیز به منافع عمده پژوهش در زمینه درمان میکروبیومی اشاره کرد: "این پژوهش ها ممکن است روزی به حرکت کشاورزان در جهت پایداری بیشتر، واردات مواد اولیه کشاورزی کمتر با استفاده از تعامل بین میکروب ها و گیاهان در مقابل استفاده از افزودنی های شیمیایی کمک کند."

هاوکس می گوید: "ما وارد حوزه جدیدی ازاکتشاف در مورد میکروبیوم شده ایم که پتانسیل ایجاد تغییر در مسیری که ما محصولات کشاورزی را به منظور استفاده برای غذا و سوخت پرورش می دهیم دارد". "این مقاله یک رویکرد تازه در مورد این که چگونه با در نظر گرفتن تعامل اکولوژیکی بین میکروب ها با گیاهان میزبان، سایر میکروب ها و محیط زیست این کار را انجام دهیم برای ما فراهم می کند."

مترجم: بهاران پدرام

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید