Iranian Agriculture News Agency

در پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری صورت گرفت:

با تلاش پژوهشگران پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری، رقم جدید زیتون دیررس با قابلیت برداشت روغنی و کنسروی (دو منظوره) با نام مشکات تولید و معرفی شد.

معرفی رقم جدید زیتون دیررس مشکات

با تلاش پژوهشگران پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری، رقم جدید زیتون دیررس با قابلیت برداشت روغنی و کنسروی (دو منظوره) با نام مشکات تولید و معرفی شد .

به گزارش ایانا از پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری، دکتر زینانلو عضو هیات علمی و مجری مسئول پروژه معرفی رقم جدید زیتون دیررس با نام مشکات با بیان اینکه زیتون یکی از مهم‌ترین محصولات باغی دنیا محسوب می‌شود، گفت: سطح زیر کشت زیتون در جهان بیش از 10میلیون هکتار و تولید سالانه روغن زیتون حدود سه میلیون تن و میوه زیتون فرآوری شده (کنسروی) دو میلیون و 300 هزار تن است.

وی افزود: منشاء زیتون دقیقاً مشخص نیست، ولی بر اساس فسیل‌های مربوط به 60 تا 70 هزار سال قبل در کشورهای حوزه مدیترانه باز می‌گردد. برخی درختان زیتون با بیش از پنج هزار سال سن در لبنان و فلسطین و جزیره کرت در یونان گزارش شده است. در کشور ما نیز درختان زیتون خودرو با قدمت زیاد در رشته کوه زاگرس به ویژه استان‌های کرمانشاه، ایلام، کهکیلویه و بویر احمد و فارس به فراوانی دیده می‌شود .

وی در ادامه با بیان اینکه به منظور بهره‌برداری از منابع ژنتیکی زیتون کشور در سال 1383طرح شناسایی جمع‌آوری ژنوتیپ‌های زیتون کشور در 11 استان اجرا شد، یادآور شد: ژنوتیپ BN3 در استان کرمانشاه از منطقه بان آواره شناسایی و جمع‌آوری گردید. درسال 1385 کشت بیش از 110 ژنوتیپ در کلکسیون ایستگاه تحقیقات طارم صورت گرفت. به منظور بررسی سازگاری با انجام چند پروژه تحقیقاتی در ایستگاه‌های تحقیقات زیتون طارم و سرپل ذهاب، صفات رویشی و زایشی این ژنوتیپ همراه با ژنوتیپ‌های جمع‌آوری شده دیگر مورد ارزیابی قرار گرفت .

به گفته زینانلو تاج درخت ژنوتیپ BN3 دارای عادت رشد گسترده با تراکم متوسط و قدرت رشد متوسط است، از برگ‌های بلند با پهنای متوسط و به شکل بیضی تا سر نیزه‌ای و به رنگ سبز تیره برخوردار است، از نظر گرده افشانی ژنوتیپ BN3 با داشتن شاخص خود ناسازگاری ( ISI ) بیش از یک در گروه زیتون‌های خود سازگار قرار می‌گیرد، قابلیت جوانه‌زنی دانه گرده آن بیش از 56 درصد است.

وی گفت: رقم مشکات همچنین از نظر باردهی بسیار زود بارده و پر محصول است، دارای شاخص سال‌آوری متوسط (0.36) است. وزن میوه آن در شهریور ماه 5.4 گرم و در گروه میوه‌های بزرگ قرار دارد. به دلیل دیررس بودن وزن میوه در آبان ماه به 6.37 گرم می رسد. نسبت گوشت به هسته در شهریور 86 هفت و در آبان ماه به 9 می‌رسد. وزن هسته 0.61 گرم در گروه میوه‌های با هسته بزرگ است، میزان روغن ماده خشک فرابر میوه 65 درصد، بهترین زمان برداشت با توجه به تغییرات درصد روغن اواسط آبان است.

عضو هیات علمی و مجری مسئول پروژه معرفی رقم جدید زیتون دیررس مشکات خاطرنشان ساخت: این رقم همچنین از نظر ترکیب اسیدهای چرب دارای پرفایل منطبق با استاندارد IOC بوده و مقدار اولئیک‌اسید آن 67درصد است، از کیفیت کنسرو بسیار خوب برخوردار است،از نظر تکثیر با قلمه برگ‌دار در شرایط میست نسبتاً سخت ریشه‌زا است. از نظر مقاومت به سرما دارای مقاومت نسبی بالا است، دارای مقاومت بالایی نسبت به تنش خشکی در مقایسه با سایر ژنوتیپ‌های زیتون است.

وی در پایان بیان داشت: کشت رقم مشکات در مناطقی با اقلیم مشابه طارم (با میانگین دمای سالیانه 0.5+_ 17.5 درجه و با حداقل مطلق 8- درجه) توصیه می‌شود.


انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید